Jsem tu nově ředitel/ka a potřebuji se zorientovat

Stáhněte si publikaci

Jak řídit knihovnu. Příručka pro začínající vedoucí knihovny

Publikace je určena začínajícím (nejen) vedoucím knihoven a může pomoci orientovat se v problematice řízení knihovny. Příručka odkazuje na množství legislativních předpisů a norem využívaných pro organizaci a řízení knihovny.

Online verze k dispozici na: https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/start

Publikaci zpracoval kolektiv autorů: Marie Šedá, Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, Šárka Pazderová, Vít Richter a Richard Ščerba.

Zobrazit celý nástroj

Sdružení knihoven vítá nové členy z řad městských knihoven. V roce 2021 byla založena samostatná sekce SDRUK, která se stará primárně o potřeby manažerů městských knihoven. Sekce připravuje vzdělávací a rozvojové aktivity, podporuje přenos právního a administrativního know-how a poskytuje prostor pro sdílení manažerských zkušeností, radostí i strastí.

Zjistěte si, jak to u vás chodí

Co potřebujete hned na úvod vědět?

 • Za co jste zodpovědný/zodpovědná?
 • Jaká jsou práva a povinnosti vyplývající z funkce ředitele/ředitelky?
 • Jaké jsou pracovní náplně (a normy) vašich zaměstnanců?
 • Jaké jsou pracovně-právní vztahy?
 • Jaké jsou možnosti otvírací doby?

Odpovědi na tyto otázky vám dají základní přehled o tom, jak to chodí u vás v knihovně.

Seznamte se se zřizovatelem a strategií obce

Seznamte se případně i s dalšími strategiemi (kraje, resortů, apod.), hledat je můžete v Databázi strategií.

Než půjdete na jednání se zřizovatelem, mohlo by se vám hodit trochu se na něj připravit.

Seznamte se s týmem knihovny

Pokud na to nechcete zůstat sami, dejte kolegům příležitost se podle svých možností a zájmů zapojit.

Zapojte kolegy

 • Navrhujeme služby – soubor pracovních listů; KISK
  Tento soubor pracovních listů vám pomůže samostatně realizovat workshop, v rámci kterého si můžete vyzkoušet rychlý průlet typickým procesem navrhování (designu) služeb. Sled aktivit by vás měl zároveň vést ke konkrétnímu návrhu nové nebo inovované služby. Pracovní listy jsou navrženy pro týmovou práci. Zobrazit celý nástroj

Zorientujte se v tématech personalistiky.

Personalistika v knihovnách: příručka pro personální práci

Publikace je určena vedoucím pracovníkům, ale může být užitečná všem pracovníkům knihoven. Z témat, na která se zaměřuje, lze zmínit mj. vedení personální agendy, pracovněprávní…Zobrazit celý nástroj

Seznamte se s aktuální Koncepcí rozvoje knihoven

Na stránce Tři pilíře koncepce naleznete zkrácenou a plnou verzi a příklady naplňování koncepce v konkrétních knihovnách.

Můžete se také inspirovat v potřebě Chci využít koncepci pro mou práci.

Seznamte se s legislativou, schválenými normami, standardy a doporučeními

Na portálu Informace pro knihovny (IPK) naleznete přehled všeho důležitého.

Seznamte se s kolegy z oboru

Využijte co nejvíce možností, jak se propojit se zkušenými kolegy z oboru.

Můžete to udělat přes oborové organizace.

Přehled knihovnických organizací

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
  SKIP sdružuje na 1 700 členů a je organizován na regionálním principu. Má 10 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (knihovníků trenérů paměti, veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, tvořivých knihovníků, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční styky). Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Proč být členem SKIPu?
 • Sdružení knihoven ČR
  SDRUK reprezentuje sebevědomé knihovny, které jsou pilířem demokratické, vzdělané a kulturní společnosti. Podporuje jejich spolupráci, přináší inspiraci a zaštiťuje projekty celostátního významu. Soustřeďuje se na podporu managementu knihoven, vytváření pozitivního legislativního prostředí a na marketing služeb. Je přirozeným partnerem zahraničních knihovnických institucí a spolků. Přidejte se, staňte se členem. Strategie SDRUK ČR 2022+
 • Ústřední knihovnická rada
  je poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.

Zobrazit celý nástroj

Využijte knihovnické komunikační kanály a diskuzní platformy.

Seznamte se na konferencích, knihovnických a vzdělávacích akcích. (Nebo využijte tento nástroj jako inspiraci, jak rozvíjet a vzdělávat své zaměstnance a zaměstnankyně).

Sledujte (a publikujte) v knihovnických médiích

Přehled knihovnických (a příbuzných) periodik ČR a SR naleznete na webu ipk.nkp.cz.

Nechte si poradit

Využijte přehled poradenských, metodických a informačních služeb pro knihovny na portálu Informace pro knihovny (IPK), abyste zjistili, co se nabízí.

Najděte si mentora – zkušeného kolegu.

Mentoring pro nově nastupující ředitele / ředitelky

Pokud nastupujete nově do vedení knihovny, mohly by se vám hodit zkušenosti kolegů, kteří tuto funkci již vykonávají déle a pravděpodobně procházeli něčím podobným, jako čeká vás

Zobrazit celý nástroj

Vzdělávejte se online

Příležitosti pro online vzdělávání

Přehled online platforem a zdrojů pro další vzdělávání v knihovnických a dalších tématech.

 • Kurzy.knihovna.cz
  Portál nabízí kurzy nejen aktuálně tutorované, ale i časově neomezené, volně dostupné kurzy z nejrůznějších oblastí oboru informační vědy a knihovnictví s bohatou zásobou studijních textů.

Zobrazit celý nástroj

Vytvořte nebo aktualizujte koncepci knihovny

Jak na to se dozvíte v potřebě Chci vytvořit koncepci rozvoje knihovny.

Seznamte se s nástroji evaluace

Pravidelné hodnocení, jak se vám daří naplňovat koncepci rozvoje knihovny, vaši vizi a poslání knihovny, vám pomůže se posouvat dál, motivovat svůj tým i jednat se zřizovatelem.

Sledujte dopady, evaluujte

 • Metodika evaluace kulturních organizací, MgA. Ing. Tereza Raabová, PhD.; NSZM
 • Metodika evaluace akcí knihovny, Ing. Jiřina Svitáková, MBA, Ph.D.; KISK 2020
  První část metodiky obsahuje praktický návod pro knihovníky, jak postupovat při evaluaci akce pro veřejnost v knihovně. Ve své druhé části metodika obsahuje základy evaluačních postupů využitelných při zhodnocení organizace pro manažery knihoven

Zobrazit celý nástroj

Využijte metodickou podporu pro výstavbu a rekonstrukci knihovny

 

Metodická podpora pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Zobrazit celý nástroj

Nakoukněte k neziskovkám

Metodická příručka k řízení neziskových organizací obsahuje základy včetně praktických rad a tipů od finančního přes projektové řízení až po fundraising, marketing a mediální komunikaci. Jednoduše vše, co je třeba znát pro kvalitní řízení organizace. Řada z uvedených doporučení je využitelná i v knihovnách. 

Chybí vám/nám tu něco? (Určitě!)