Jsem tu nově ředitel/ka a potřebuji se zorientovat

Zjistěte si, jak to u vás chodí

Co potřebujete hned na úvod vědět?

 • Za co jste zodpovědný/zodpovědná?
 • Jaká jsou práva a povinnosti vyplývající z funkce ředitele/ředitelky?
 • Jaké jsou pracovní náplně (a normy) vašich zaměstnanců?
 • Jaké jsou pracovně-právní vztahy?
 • Jaké jsou možnosti otvírací doby?

Odpovědi na tyto otázky vám dají základní přehled o tom, jak to chodí u vás v knihovně.

Seznamte se se zřizovatelem a strategií obce

Seznamte se případně i s dalšími strategiemi (kraje, resortů, apod.), hledat je můžete v Databázi strategií.

Než půjdete na jednání se zřizovatelem, mohlo by se vám hodit trochu se na něj připravit.

Seznamte se s týmem knihovny

Pokud na to nechcete zůstat sami, dejte kolegům příležitost se podle svých možností a zájmů zapojit.

Zapojte kolegy

 • Navrhujeme služby – soubor pracovních listů; KISK
  Tento soubor pracovních listů vám pomůže samostatně realizovat workshop, v rámci kterého si můžete vyzkoušet rychlý průlet typickým procesem navrhování (designu) služeb. Sled aktivit by vás měl zároveň vést ke konkrétnímu návrhu nové nebo inovované služby. Pracovní listy jsou navrženy pro týmovou práci. Zobrazit celý nástroj

Seznamte se s aktuální Koncepcí rozvoje knihoven

Na stránce Tři pilíře koncepce naleznete zkrácenou a plnou verzi a příklady naplňování koncepce v konkrétních knihovnách.

Můžete se také inspirovat v potřebě Chci využít koncepci pro mou práci.

Seznamte se s legislativou, schválenými normami, standardy a doporučeními

Na portálu Informace pro knihovny (IPK) naleznete přehled všeho důležitého.

Seznamte se s kolegy z oboru

Využijte co nejvíce možností, jak se propojit se zkušenými kolegy z oboru.

Můžete to udělat přes oborové organizace.

Přehled knihovnických organizací

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
  SKIP sdružuje na 1 700 členů a je organizován na regionálním principu. Má 10 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (knihovníků trenérů paměti, veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, tvořivých knihovníků, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční styky). Rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací – IFLA a EBLIDA. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Přidejte se, staňte se členem.
 • Sdružení knihoven ČR
  je veřejně prospěšným zájmovým sdružením právnických osob, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů.
  Členové Sdružení jsou krajské, městské, vědecké, univerzitní i odborné knihovny, které spolupracují na rozvoji českého knihovnictví. Momentálně sdružujeme 60 členů. Přidejte se, staňte se členem.
 • Ústřední knihovnická rada
  je poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.

Zobrazit celý nástroj

Využijte knihovnické komunikační kanály a diskuzní platformy.

Seznamte se na konferencích, knihovnických a vzdělávacích akcích. (Nebo využijte tento nástroj jako inspiraci, jak rozvíjet a vzdělávat své zaměstnance a zaměstnankyně).

Sledujte (a publikujte) v knihovnických médiích

Přehled knihovnických (a příbuzných) periodik ČR a SR naleznete na webu ipk.nkp.cz.

Nechte si poradit

Využijte přehled poradenských, metodických a informačních služeb pro knihovny na portálu Informace pro knihovny (IPK), abyste zjistili, co se nabízí.

Najděte si mentora – zkušeného kolegu.

Mentoring pro nově nastupující ředitele / ředitelky

Pokud nastupujete nově do vedení knihovny, mohly by se vám hodit zkušenosti kolegů, kteří tuto funkci již vykonávají déle a pravděpodobně procházeli něčím podobným, jako čeká vás

Zobrazit celý nástroj

Vytvořte nebo aktualizujte koncepci knihovny

Jak na to se dozvíte v potřebě Chci vytvořit koncepci rozvoje knihovny.

Seznamte se s nástroji evaluace

Pravidelné hodnocení, jak se vám daří naplňovat koncepci rozvoje knihovny, vaši vizi a poslání knihovny, vám pomůže se posouvat dál, motivovat svůj tým i jednat se zřizovatelem.

Sledujte dopady, evaluujte

 • Metodika evaluace kulturních organizací, MgA. Ing. Tereza Raabová, PhD.; NSZM
 • Metodika evaluace akcí knihovny, Ing. Jiřina Svitáková, MBA, Ph.D.; KISK 2020
  První část metodiky obsahuje praktický návod pro knihovníky, jak postupovat při evaluaci akce pro veřejnost v knihovně. Ve své druhé části metodika obsahuje základy evaluačních postupů využitelných při zhodnocení organizace pro manažery knihoven

Zobrazit celý nástroj

Chybí vám/nám tu něco? (Určitě!)