Ke stažení

Výstupy projektů a propagační materiály ke stažení v elektronické podobě.

Koncepce v angličtině

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 v angličtině
(Přeloženo v rámci projektu Sdružení knihoven – Strategický partner českého knihovnictví za podpory Fondů EHP a Norska.)

Mediálka

Mediální gramotnost v knihovně: Průvodce pro knihovnickou praxi

Udržitelnost v knihovnách

Portál knihovny.cz

Pro připomenutí

Knihovnický manifest pro Evropu (stručný manifest o poslání a prioritách evropských knihoven před volbami do Evropského parlamentu 2019)

Knihovny 2020: Globální i lokální projekty a trendy (brožura ke Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 – 2020)

Materiály ke koncepci knihoven 2011-2015