Rubriky
Aktuálně

Knihovny 2020

Knihovny v České republice mají kromě zákonného ukotvení své činnosti (Zákon o knihovnách č. 257/2001 Sb.) i ukotvení v rovině koncepční.Koncepci rozvoje knihoven na léta 2017 – 2020 vláda schválila svým usnesením v listopadu 2016.Vládní dokument má ale k materiálu, který by mohl reprezentovat nejen knihovny, ale i zvolené směry rozvoje, poměrně daleko.

Proto i tentokrát péčí Městské knihovny v Praze vznikla samostatná brožura informující knihovnickou veřejnost nejen o koncepčních směrech, ale také o mezinárodní iniciativě IFLA Global Vision a novinkách ve sdílené službě Knihovny.cz.

Brožuru Knihovny 2020 vydala Městská knihovna v Praze z pozice garanta koncepční priority zabývající se komunikací knihoven za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR a jeho grantového programu VISK 1. Na konci roku byl náklad distribuován do pověřených knihoven (viz regionální funkce knihoven) po celé České republice s prosbou o distribuci do lokálních knihoven.

Brožura je samozřejmě dostupná také v elektronické podobě a tuto formu vám nyní nabízíme k nahlédnutí a prostudování

Lenka Hanzlíková

Veronika Hyblerová Trachtová, OKO, koordinátorka Priority 19/6 Koncepce v MKP

Kam dál?

Koncepce rozvoje knihoven na léta 2017-2020