Kontakt

Veronika Hyblerová Trachtová

koordinátor projektů pracovní skupiny Priorita 19

tel. 222 113 313

e-mail:

Městská knihovna v Praze, Oddělení komunikace, Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1