Mediálka

Vítejte na rozcestníku mediální gramotnosti.

Tato stránka vznikla proto, aby vám pomohla se snazší orientací v tématu, které bude oficiálně spojovat české knihovny od roku 2023.

Jednotlivé kategorie stále upravujeme a přidáváme nové tipy, odkazy a kontakty. Pokud vám zde něco chybí, nebo jste sami vydali materiál, který může pomoci ostatním knihovnám, neváhejte nás kontaktovat.

Český mediální prostor

Média v Česku tvoří denní tisk, časopisy, televizní stanice rozhlas a internetové portály zaměřené na zpravodajství a publicistiku. Jak se mezi nimi orientovat, vybrat si, která budeme sledovat a která přinášejí nejhodnotnější informace?

Mediální gramotnost je schopnost jedince efektivně a bezpečně využívat média v různých formách, tj. schopnost přistupovat k médiím, orientovat se v nich, kriticky analyzovat a hodnotit existující mediální sdělení a také vytvářet nová mediální sdělení. [TDKIV]

Číst více

Média v Česku. Wikipedie: otevřená encyklopedie

Přehled denního tisku, časopisů, internetových portálů, televizních a rozhlasových stanic. U každé položky je stručná charakteristika média.


Média. Miliardáři. Moc. 2022. Forbes.

Média sestávají z koncových vlastníků vydavatelství a lidí, kteří v jejich rámci mají vliv promlouvat do skladby obsahu jednotlivých médií. Kdo se podílí na tom, co denně čtete a sledujete?


Česká mediální krajina. JSNS.cz.

Mediálně gramotní lidí by se měli orientovat v mediálním prostředí, z něhož čerpají informace. Z výzkumů však vyplývá, že poměrně hodně lidí nemá povědomí o rozdílech mezi soukromými a veřejnoprávními médii, o míře regulace jednotlivých médií nebo o tom, kdo vlastní soukromá média. Tato rubrika Bulletinu Vám v orientaci v komplikovaném světě médií pomůže.


Zdroje jsou základ! Ale jak správně na jejich ověřování? Internetem bezpečně.

Jedním z nejdůležitějších znaků důvěryhodnosti média či portálu je zdroj. Čím více důvěryhodných zdrojů máte, tím lépe. Jak si ale zdroje ověřit?


Chci zjistit, jestli je webová stránka důvěryhodná. Knihovna Jabok.

Ačkoliv na webu najdeme velké množství užitečných informací, můžeme zde také narazit na problematické a z různých důvodů nedůvěryhodné stránky nebo informace. Pro určení důvěryhodnosti stránky neexistuje jednoznačný recept. Vždy je potřeba používat „zdravý rozum“.

 
Mediální vzdělávání

Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven – Projekt realizovaný Agora CE, o.p.s. ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Projekt je primárně určen pro dospělé 65+. Hlavní náplní projektu jsou workshopy na témata související s mediální gramotností. V rámci projektu vznikl e-learningový kurz „Jak rozumět médiím“ ve dvou variantách – pro běžné uživatele a rozšířená verze pro lektory.

Seznam se s médii – Lekce mediální gramotnosti, včetně návodných metodik, které učitelům ukáží, jak s materiály ve výuce pracovat. Každá lekce je určena pro dvě vyučovací hodiny (2×45 minut) a obsahuje všechny podklady potřebné k výuce daného tématu. Lekce i metodiky jsou volně ke stažení.

Projekt mediálního vzdělávání JSNS.CZ – Rozcestník JSNS pro výuku mediální gramotnosti na školách, obsahuje odkazy na lekce a materiály, nabízí možnost odběru bulletinu.

Výuka | O2 Chytrá škola [online]. Praha: Nadace O2 – V sekci Výuka poskytuje web O2 Chytrá škola informace týkající se online bezpečnosti (šikana, radikalizace, phishing, viry, kybergrooming, kyberstalking, nakupování online, falešné účty, zdraví v kyberprostoru atd.), počítačové gramotnosti (bezpečné heslo, jak se chránit na sociálních sítích, cookies) a mediální gramotnosti (fake news, depfake, hoax, autorská práva, typy médií, ochrana osobních údajů, reklama, mediální stereotypy, propaganda a cenzura) a technologie vzdělávání. Materiály jsou určeny pro rodiče a jejich děti.

Česká média & legislativa

Rozkrývání majetkových struktur médií. Transparency International.

Každá zpráva má svého majitele, nebo ještě přesněji každé médium má svého vlastníka. Alespoň rámcová orientace v tom, kdo vlastní mediální domy a zpravodajské servery v České republice, je tedy nápomocná při snaze o porozumění kontextu zprávy, jejím záměru i čtení mezi řádky.


Přehled českého mediálního trhu v roce 2021. Mediaguru.

Souhrnný pohled na vývoj jednotlivých mediatypů v roce 2021, tedy v druhém „covidovém“ roce.


ROŽÁNEK, Filip. Nový zákon dovolí soukromým televizím vysílat delší reklamy. Lupa.cz

Chystaný zákon dá vysílací radě pravomoc dočasně vypnout videoportály ohrožující děti, veřejné zdraví anebo národní bezpečnost.


ROŽÁNEK, Filip. Živý přenos: Mají se vypínat dezinformační weby? Lupa.cz.

Je správné omezovat činnost „alternativních webů“, ať už zahraničních nebo českých? Kde jsou hranice? Jaká je role médií v dnešní době internetu a sociálních sítí? A v jakém stavu je evropská a česká mediální krajina? Záznam debaty z 18. 3. 2022 s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou, europoslankyní Radkou Maxovou (za ČSSD, S&D), pořadatelem Letní žurnalistické školy Milanem Pilařem a šéfredaktorem portálu Hlídací pes Robertem Břešťanem.


ŠMÍD, Milan. České mediální zákony čekají na koncepční revizi. Médiář.

Česká mediální legislativa upravující činnost médií nereflektuje současný vývoj, který se od obsahové regulace přesouvá směrem k samoregulaci. Ta v zájmu zachování plurality médií klade místo obsahu důraz na regulaci hospodářské soutěže.


LUHAN, Martin. Obzory české mediální legislativy. Marketing & Media.

Komentář k vývoji situace okolo české mediální legislativy a její revizi.


Tipy na knihy

AUST, Ondřej, ed. Médiář 2010-2020: vše podstatné o médiích a marketingu v Česku za uplynulých 10 let. Praha: A 11 s.r.o., 2021. 126 stran.


Publikace shrnuje dění v oblasti českého marketingu a médií v letech 2010-2020. Deset hlavních textů věnovaných událostem ve filmu, televizi a mediální legislativně je doplněno přehledy, které ukazují, co se v jednotlivých letech nejvíc poslouchalo, sledovalo, četlo a hledalo. Publikaci uzavírá výčet komunikačních firem, o nichž se Médiář v posledních deseti letech zmínil na svém webu.

CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2019. xxii, 533 stran. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-725-5.

Komentáře k vybraným předpisům z oblasti mediálního práva. V novém pojetí komentář zahrnuje zákony upravující činnost hromadných sdělovacích prostředků, ale i zákony a dílčí právní úpravu vztahující se k médiím v prostředí informační společnosti.

 

JIRÁK, Jan a Köpplová, Barbara. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. 390 stran. ISBN 978-80-262-0743-6.

Autoři nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Jejich ústředním zájmem je mediální komunikace jako obecný pojem, který zahrnuje institucionalizovanou symbolickou interakci a složky, které se na ní podílejí, tedy média, publikum, společenský kontext. Jde o pohled, který bere v úvahu historii i současnost mediální scény i mediálních studií u nás. Výklad je doplněn řadou příkladů z České republiky i ze zahraničí. 

 

JIRÁK, Jan a kol. Média pod lupou: (mediální výchova jako téma celoživotního vzdělávání). První vydání. Praha: Powerprint, 2013. 187 stran. ISBN 978-80-87415-70-2. Dostupné také zde.

Důsledky existence masových a síťových médií pro každodenní život i pro dlouhodobý chod společnosti.

Podcasty

České podcasty | podcastová platforma, která cílí na propojování posluchačů a tvůrců na české audioscéně.

Podcasty Českého rozhlasu | všechny podcasty Českého rozhlasu pohromadě.

České a slovenské podcasty | Největší katalog českých a slovenských podcastů, Audiolibrix.

Nový fenomén se jmenuje podcast. Jak vybrat ten nejlepší? Reflex. | Článek o popularitě podcastů a anketě Podcast roku.

 

Ochrana osobnosti a bezpečnost na internetu

Bezpečnost na internetu je široký pojem, který zahrnuje jak soubor technických opatření, díky kterým bude pro potenciálního útočníka obtížnější získat přístup k vašemu počítači nebo celé síti, tak i způsob uživatelského chování na internetu, díky kterému nedojde k ohrožení bezpečnosti osobních údajů uživatele.

Ochrana osobních údajů zahrnuje aktivity směřující k zamezení neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zaručení jejich spolehlivosti a bezpečnosti vyloučením neoprávněných modifikací a zničení, ke kterým by mohlo dojít zejména při shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů v informačních systémech. Cílem je zaručení ochrany soukromí a osobního života subjektu údajů. Zpravidla je upraveno zákony jednotlivých zemí, které stanoví práva subjektů osobních údajů a povinnosti jejich správců a zpracovatelů včetně případných sankcí. [TDKIV]

Nejdůležitější odkazy

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Web ústředního správního orgánu pro oblast kybernetické a informační bezpečnosti obsahuje informace o aktuálním dění v dané oblasti,  o hrozbách v kyberprostoru a doporučení preventivních opatření. Součástí je i vzdělávací portál pro veřejnost. 


Úřad pro ochranu osobních údajů

Web ústředního správního správního úřadu v ČR pro ochranu osobních údajů obsahuje základní informace z příslušné oblasti včetně právních předpisů.
Záložka Publikace nabízí celou řadu přehledných letáků s praktickými radami pro veřejnost.


Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI)

Zájmové sdružení NCBI – Národní centrum bezpečnějšího internetu podporuje bezpečné užívání internetu a věnuje se vzdělávací činnosti zejména dětí a mládeže v této oblasti. Pro knihovníky může být užitečná záložka Odborná knihovna, která obsahuje mimo jiné metodiky, plakáty a studie z oblasti bezpečnosti na Internetu.


PortálDigi

Portál si klade za cíl rozvoj digitálních kompetencí dospělých. Nabízí celou řadu informací, podcastů, videí, metodik a dalších materiálů zdarma.

V aplikaci EVALDO si můžete otestovat své znalosti z oblasti IT včetně informační bezpečnosti, poté obdržíte doporučení k dalšímu vzdělávání. Po registraci lze bezplatně absolvovat libovolný kurz.

Garantem portálu je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Weby s pomůckami a materiály

Bezpečně online [online]. Seznam.cz, © 1996–2022 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Videa upozorňují na některá úskalí komunikace přes Internet a sociální sítě, např. na nebezpečí seznamování se s cizími lidmi. K teenagerům a seniorům promlouvá např. Ben Cristovao nebo Jan Rosák.


Cookies: podcast Českého rozhlasu o bezpečnosti na internetu. In: iROZHLAS [online]. Praha: Český rozhlas, © 1997-2022 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Najdete zde odkazy na podcasty Českého rozhlasu z oblasti bezpečnosti na Internetu, např. k únikům dat, o vishingu, jak se dostane vir do telefonu atd.


CZ.NIC [online]. Praha: CZ.NIC, © 2022 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Na webu zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC najdete mimo jiné krátká instruktážní videa (viz záložky Jak na Internet a Nebojte se internetu) a plné texty publikací zdarma (viz záložka Edice) z oblasti bezpečnosti na Internetu.


E-bezpečí [online]. Olomouc: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, © 2008–2022 [cit. 2022-09-26]. ISSN: 2571-1679. Dostupné zde.

Portál se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost dětí a mládeže na základních a středních školách. Obsahuje metodiky, letáky a výzkumné zprávy, které mohou využít nejen učitelé a rodiče. Garant portálu: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.


HAMBERGER, Tomáš, Lucie KOSOVÁ a Kamil KOPECKÝ. Bezpečná školní ICT infrastruktura (BEZIT) jako prevence před kybernetickou kriminalitou. In: Edu.cz [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, © 2020 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Pět krátkých videí přináší informace o tom, jak postupně budovat digitální infrastrukturu ve školách a jak minimalizovat rizika a hrozby digitálních technologií a virtuálního prostředí tak, aby byli ochráněni všichni uživatelé školních sítí. Na vzniku videokurzu se podílelo Ministerstvo vnitra ČR, Národní pedagogický institut ČR a Univerzita Palackého v Olomouci.


Internetem bezpečně [online]. Karlovy Vary: You connected, © 2018 [cit. 2022-09-26]. ISSN 2571-3736. Dostupné zde.

Najdete zde videa a praktické rady, jak se pohybovat v prostředí Internetu co nejbezpečněji, např. jak chránit vlastní počítač a dítě v online prostředí či jak se bránit kyberšikaně nebo kyberstalkingu. Získáte zde také základní informace o jednotlivých druzích malware či o rozmanitých podvodných praktikách. Dozvíte se zde také např. jak bezpečně nakupovat v e-shopech. Garant projektu: You connected, z. s., Karlovy Vary.


Kraje pro bezpečný internet [online]. Kraje pro bezpečný internet, © 2021 [cit. 2022-09-27]. Dostupné zde.

Veřejný portál určený všem pedagogům, rodičům a dětem. Zaměřuje se na témata uživatelské bezpečnosti (hesla, aplikace, internet věcí) a témata rizikového chování na internetu a související fenomény (kyberšikana, kybergrooming, sociální sítě). E-learningové kurzy pro děti a studenty, pro rodiče, pro policisty, pro seniory, pro učitele, pro sociální pracovníky.


Kybernetická bezpečnost pro běžné uživatele. In: YouTube [online]. Poslední aktualizace: 2. 5. 2022 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Série 9 krátkých videí k různým tématům z oblasti IT bezpečnosti – od zabezpečení počítače, mobilu a e-mailu přes multifaktorovou autentizaci k ochraně soukromí na Internetu. Otázky klade Václav Maněna a odpovídá Pavel Matějíček. Videa vznikla pro Královéhradecký kraj.


Ochrana osobních údajů. IPK: informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 13. 1. 2021 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde

Najdete zde odkazy na různé weby, příručky a právní dokumenty z oblasti GDPR. Garant: Národní knihovna ČR.


Safer Internet [online]. Safer Internet, © 2022 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

K dispozici je zde mnoho materiálů s tématy kyberšikany a online rizik, pravidel nastavení používání digitálních a online technologií na škole, hlášení incidentů, praktických pomůcek přímo do výuky, učebních plánů. Všechny materiály jsou připraveny pedagogy pro pedagogy.


Vím, kam klikám [online]. Jihlava: GORDIC, © 2022 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde

Web obsahuje články s praktickými radami a tipy, jak se chovat bezpečně na Internetu, např. jak si ohlídat děti, jak chránit své soukromí či jak nakupovat a platit pomocí online aplikací. Upozorňuje rovněž na aktuální nástrahy a hrozby ve virtuálním prostředí a uvádí rovněž řadu zajímavostí z oblasti rizik při využívání mobilu a Internetu.

Knihy a příručky

ČECH, Ondřej a Nicole ZVONÍČKOVÁ. Nebezpečí kyberšikany: internet jako zbraň?. Vydání 1. České Budějovice: Theia – krizové centrum o.p.s., 2017. 131 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh. ISBN 978-80-904854-4-0. Dostupné v těchto knihovnách.


Publikace se zabývá kyberšikanou, co to kyberšikana je, jak se liší od klasické šikany a jakými nástroji mohou agresoři kyberšikanu páchat. Kde hledat pomoc, jak se bránit a jaké postihy přináší. Uvádí též příklady z praxe.

DANIELISOVÁ, Tereza. Ochrana osobních údajů – Příručka pro knihovny. IPK: informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 8. 1. 2019 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Příručka srozumitelně vysvětluje povinnosti knihoven v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s legislativou platnou k 7. 2. 2018. Výklad je doplněn příklady z praxe. Autorka textu: JUDr. Tereza Danielisová, Městská knihovna v Praze.

KOHOUT, Roman a KARCHŇÁK, Radek. Bezpečnost v online prostředí. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary z. s., 2016. 68 s. ISBN 978-80-260-9543-9. Dostupné také zde.

Text se zabývá důležitostí hesel, informuje o obecných nebezpečích na internetu (spam, hoax, spyware, počítačové viry atp.) a o zásadách bezpečného užívání sociálních sítí. Kyberšikanu popisuje pomocí jejích nejčastějších projevů (happy slapping, sexting a kybergrooming), všímá si také jejích psychických dopadů. V závěru publikace se autoři zabývají netholismem a uvádí kontakty pro případ potřeby.

KOHOUT, Roman a KLOZOVÁ, Miroslava. Internetem bezpečně: (nejen) pro seniory. Karlovy Vary: you connected, z. s., listopad 2020. 55 s. ISBN 978-80-907852-0-5. ISBN 978-80-907852-1-2 (online, pdf). Dostupné také zde.

Publikace z projektu Internetem bezpečně v úvodu podává základní informace o zařízeních používaných na internetu a dále přibližuje podvodné praktiky na internetu (kriminalita, škodlivý software, spam, sociální inženýrství, phishing, reklama, reklama, dobrá koupě na internetu apod.). Zabývá se také důležitostí hesla a v závěru textu se věnuje pravdou v prostředí internetu (hoax a fake news).

KOHOUT, Roman a kol. Internetem bezpečně: web offline 1.0 [online]. Karlovy Vary: you connected, z. s., listopad 2019 [vid. 27. 07. 2022]. 103 s. Dostupné zde.

Publikace, která je výstupem projektu Internetem bezpečně, popisuje základní principy bezpečnosti na síti. Text se věnuje významu hesel, rizikům online komunikace, podvodným praktikám (kriminalitě, spamům, phishingu) a škodlivému softwaru. Dále informuje o hoaxech, fake news a deep fakes. Závěrem nabízí doporučení, jak bezpečně využívat online obchody a rady rodičům, jak chránit dítě v online prostředí.

KOLOUCH, Jan aj. CyberSecurity [online]. Praha: CZ.NIC, 2019 [cit. 2022-09-26]. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-34-8. Dostupné zde.

Kniha objasňuje základní pojmy, principy a legislativu i organizační a technická opatření z oblasti kybernetické bezpečnosti. Věnuje pozornost rovněž kyberkriminalitě.

KREJČÍ, Veronika. Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče [online]. Olomouc: Univerzita Plackého, 2015 [vid. 26. 09. 2022]. 22 s. Dostupné zde.


Příručka stručně seznamuje rodiče se zásadmi prevence v oblasti využívání internetu dětmi a srozumitelným stylem vysvětluje pojmy kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking. Na závěr uvádí základy zásady komunikace s obětí.

KŘIVÁNKOVÁ, Kateřina, Josefína KNOLLOVÁ a Marijana ŠUTOVÁ. Průvodce po sociálních sítích [online]. Zvol si info, 2019 [cit. 2022-06-26]. 80 s. Dostupné zde.

Brožura shrnuje vývoj, pozitiva i negativní stránky jednotlivých sociálních sítí. Na konci příručky najdete tipy na další zdroje a také rady pro rodiče a pedagogy.

MCCARTHY, Linda, ed. a WELDON-SIVITY, Denise, ed. Buď pánem svého prostoru: jak chránit sebe a své věci, když jste online. Praha: CZ.NIC, 2013. 316 s. ISBN 978-80-904248-6-9. Dostupné také zde.


Překladová příručka se soustředí na problémy počítačových virů, spamů, hackerství, kyberšikany a fenomén rhybaření. Zaobírá se také blogováním, základy síťových spojení, vyladěním, online nakupováním, zabezpečovacími prvky nebo bezdrátovým připojením.

STEPHENS-DAVIDOWITZ, Seth. Všichni lžou: velká data, chytré algoritmy a jak nám internet může říct, kdo opravdu jsme. Překlad Romana Hegedüsová. První vydání. Brno: Host, 2019. 327 stran. ISBN 978-80-7577-787-4. Dostupné v těchto knihovnách.


Autor v knize na základě dat zprostředkovává příklady toho, co lidé na Googlu nejčastěji vyhledávájí a v širším kontextu uvažuje o mnohých společenských otázkách a fenoménech, ať už se jedná o vzorce lidského uvažování, sexualitu, vztahy, chování na sociálních sítích či společenské předsudky. V této souvislosti se také ptá, co tato data vlastně odhalují o lidském myšlení a jak se liší pohled na svět u žen a u mužů.

VANĚK, Jiří, Jiří NOVÁK a David KALIKA. Jak na Internet. Kresba: Aneta BISKUPOVÁ. Praha: CZ.NIC, 2015, [cit. 2022-09-26]. ISBN 978-80-905802-8-2. Dostupné zde.

Zejména mladí lidé se v komiksu zábavnou formou dozvědí základní pravidla chování na Internetu, a to od výběru hesla přes vedení e-mailové komunikace a psaní příspěvků na blogu.

Algoritmy

BARÁŠEK, Jan. Algoritmus internetového vyhledávače. Český PHP manuál [online]. Kladno: Barášek, © 2009-2022, aktualizováno: 29. července 2022 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Najdete zde srozumitelné vysvětlení principů fungování vyhledávačů na Internetu. Autor stránek: Jan Barášek, vývojář a software architekt.


HULINSKÝ, Vojtěch. Jak funguje algoritmus Google vyhledávání? PTL: příběhy tvoří lidé [online]. Humpolec: PTL, 17. července 2018 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Článek objasňuje jednotlivé kroky Googlu při vyhledávání: analýza zadaných slov, vyhledání odpovídajících stránek, vyhodnocení užitečnosti stránek, zohlednění kontextu, vracení nejlepších výsledků.


Jak funguje algoritmus Instagramu. Sítě v hrsti [online]. Rosulek, 7. 7. 2021 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Článek se snaží objasnit algoritmus Instagramu, který vůbec není jednoduchý, kombinuje několik algoritmů a procesů.


JÍROVÁ, Karolína. Byznys model sociálních sítí: algoritmy nás znají lépe než my sami sebe. Média IKSŽ [online]. Média IKSŽ, 6. 1. 2021[cit. 2022-09-27]. Dostupné zde.

Článek na blogu studentů Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy popisuje byznys model sociálních sítí, vysvětluje, proč jejich používání není zadarmo a jakými algoritmy si zajišťují pozornost uživatelů.


PECHABA. Algoritmy sociálních sítí – ke zkáze či ku prospěchu? In: Ta naše platforma: blog studentů předmětu Nová média na FSV UK [online]. 17. března 2021 [cit. 2022-08-02]. Dostupné zde

Přehledový článek o algoritmu fungování sociálních sítí se zaměřením na Facebook a Instagram.


ŠTRÁFELDA, Jan. Internetový vyhledávač. Jan Štráfelda [online]. Praha: Štráfelda, [b. r.] [cit. 2022-09-27]. Dostupné zde.

Encyklopedické heslo konzultanta webů a online marketingu Jana Štráfeldy popisuje, jak fungují internetové vyhledávače. Ve druhé části se zaměřuje na jejich algoritmy.


Vyhledávací algoritmy – online kurz. ITnetwork.cz [online]. Praha: Čápka, © 2022 [cit. 2022-09-26]. ISSN 2464-6326. Dostupné zde.

Bezplatný interaktivní kurz v 15 lekcích. Další online kurzy o algoritmech najdete zde.

Cookies

BURÝŠEK, Jiří. Jak fungují CÍLENÉ reklamy na internetu. In: Jirka vysvětluje věci [videozáznam online]. Praha: Jiří Burýšek, 6. 2. 2022 [vid. 26. 07. 2022]. Rozsah 00:12:37. Dostupné na YouTube nebo Mall.tv


Novinář Jiří Burýšek v krátkém videozáznamu přibližuje historii reklamy, fungování cookies a algoritmů zpracovávající data z cookies v praxi. Upozorňuje na typy reklam na internetu, vysvětluje zisk z reklam na YouTube nebo princip sponzoringu ve sportu či ve filmu.


Co jsou cookies? Netbox [online]. Brno: Smart Comp, © 1998—2022 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Krátký článek podává souhrnné informace o tom, k čemu se využívají cookies a zda je lze na webu zakázat. Jsou zde rovněž vysvětleny termíny „technické cookies“ a „profilové cookies“.


Co jsou to cookies a proč byste se o ně neměli dělit s třetí stranou? ÚVT: Internet provider [online]. Jesenice-Zdiměřice: ÚVT Internet, © 2020 [cit. 2022-08-02]. Dostupné zde.

Po vysvětlení funkce cookies následují praktické rady, jak je vymazat či zakázat v prohlížečích.


HAMBERGER, Tomáš. Koukejte na cookies! Shromažďují totiž důležité informace o veškerém vašem chování na internetu. R Hradec Králové [online]. Hradec Králové: Český rozhlas Hradec Králové, 27. července 2022 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Článek a jeho nahrávka přináší základní informace o cookies. Na otázky Jany Kudyvejsové odpovídá Mgr. Tomáš Hamberger, pedagog, odborník na digitální technologie a autor mnoha projektů.


LUPIEŃSKÁ, Petra. Sušenkové šílenství aneb cookies lišta v roce 2022. Právní prostor [online]. Ostrava: Atlas Consulting, 2. 2. 2022 [cit. 2022-09-27]. Dostupné zde.

Aktuální pohled právničky na evropskou směrnici o soukromí a elektronických komunikacích, která stanovuje, že provozovatelé webových stránek musí získat od návštěvníků svých stránek souhlas ke zpracování cookies.


M1SSF0RTUNE. Co jsou soubory cookies – mám je povolit nebo zakázat? REXTER: ověřené návody a recenze [online]. [Praha]: GTO Solutions, 8. 1. 2022 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde

Krátký článek shrnuje všechny podstatné informace ohledně cookies, které potřebuje znát každý uživatel Internetu – k čemu cookies slouží a jak některé vypnout přímo v prohlížeči.


ŠTRÁFELDA, Jan. Cookies. Jan Štráfelda [online]. Praha: Štráfelda, [b. r.] [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Poučíte se zde o základních funkcích a druzích cookies, jejich právní úpravě a změnách chování v jednotlivých prohlížečích. Autor článku Jan Štráfelda řídí firmu Adaptic s. r. o., která se zaměřuje na webdesign, tvorbu internetových aplikací, digitální marketing a online reklamu.

Netiketa

BROŽ, Filip. Etika chování na sociálních sítích. iPure.cz [online]. Havlíčkův Brod: iPurecz, 14. 2. 2019 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Článek se zabývá pravidly chování na jednotlivých sociálních sítích.


KOPECKÝ, Kamil. Netiketa, pravidla slušného chování uživatelů internetu. In: E-bezpečí [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, 23. květen 2021 [vid. 27. 07. 2022]. ISSN 2571-1679. Dostupné zde.


Článek stručně shrnuje několik sad pravidel slušného chování uživatelů internetu. Přibližuje normy RFC 1855 Netiquette Guidelines z roku 1995, publikaci autorky Virginie Shea Netiquette z roku 1994 a Desatero přikázání počítačové etiky z roku 1992. Na závěr nabízí autor deset vlastních pravidel.


ROSTECKÝ, Jiří. 10 pravidel emailové komunikace. Víte, jak napsat správně email? MladýPodnikatel.cz [online]. Rostecký, © 2011 – 2022 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Autor v několika odstavcích vysvětluje 10 pravidel, jak správně psát e-maily.


ŠOLCOVÁ, Dominika. Etika chování na sociálních sítích. EdTech KISK [online]. [Brno]: KISK FF MU, Jan 31, 2020 [cit. 2022-08-02]. ISSN 2570-9364. Dostupné zde.

Článek popisuje pravidla správného chování na sociálních sítích.

Sociální sítě & sociální bubliny

HARTL, Jan a Jakub ZELENKA. Sociální bubliny? Společnost se rozděluje. Za desítky let můžeme mít problém, varuje sociolog Hartl. Lidovky.cz [online]. Praha: Mafra, 30. listopadu 2016. Dostupné zde.

Rozhovor upozorňuje na nebezpečí pro společnost, které pramení ze života lidí v uzavřených paralelních bublinách.


HOŠEK, Pavel. Rozděleni do bublin. Křesťanská revue. Praha: Oikumené – Akademická YMCA, 2020, 87(1), s. 17-20. ISSN 0023-4613. Dostupné také zde.

Autor se zamýšlí nad vlivem Internetu na myšlení lidí a jejich rozdělování do skupin.


HRČKOVÁ, Andrea a Tomáš MIGRA. Efekt filtračných bublín: defenzívne stratégie a taktiky. IT lib [online]. Bratislava: Centrum vedecko – technických informácií SR, 2018, 22(3), s. 55-57. ISSN 1336-0779. Dostupné zde.

Článek naznačuje technické a intelektuální možnosti řešení problému uzavírání se do skupin vlivem filtrace obsahu vyhledávacích nástrojů na Internetu a sociálních sítí.


HRDINA, Matouš. Mechanismus bubliny: extremismus, xenofobie a sociální sítě. A2. Praha: A2, 2015, 11(9), s. 27. ISSN 1803-6635. Dostupné také zde.

Článek upozorňuje na nebezpečí šíření nenávisti prostřednictvím sociálních sítí.


KOPECKÝ, Kamil. Sociální bubliny a jejich rizika [videozáznam online]. In: E-bezpečí [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, 20. květen 2022 [vid. 26. 09. 2022]. Rozsah 00:31:51. Abeceda médií. ISSN 2571-1679. Dostupné z webu E-bezpečí nebo na YouTube.


Autor v přednášce popisuje princip počítačových algoritmů aplikovaných v prostředí sociálních sítí na zobrazování informací, služeb a reklam při našem pobytu na internetu. Vlivem predikovaných preferencí dochází ke zkreslování nabízeného obsahu uživateli a na sociálních sítích jeho uzavření se do názorově shodných skupin. Autor se zamýšlí nad riziky uměle vytvořených sociálních bublin (šíření dezinformací, kognitivní zkreslení, radikalizace, polarizace, bezpečnostní rizika, „rabbit hole“) a v úplném závěru uvádí i pozitivní přínosy bublin.


PÁNEK, Jan. Informační prostředí na online sociálních sítích a polarizace [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-09-26]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Alena MACKOVÁ. Dostupné zde.

Tato diplomová práce zkoumá sociální polarizaci u uživatelů online sociálních sítí a rozděluje je podle jejich informačních prostředích. Cílem práce je zjistit pro českou dospělou populaci souvislosti mezi sociální polarizací a informačními prostředími na jejich sociálních sítích; zároveň jsou zjišťovány i vztahy mezi jednotlivými informačními prostředími a jsou popsáni lidé, kteří se v daných informačních prostředích nachází.


ZELENKA, Jakub, Tomáš MÁLEK, Marcel ŠULEK a Štěpán KORČIŠ. Češi v zajetí sociálních bublin: rozdělení společnosti na politicky nesmiřitelné tábory ještě bude gradovat. Lidovky.cz [online]. Praha: Mafra, 30. listopadu 2016 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Jsou zde k dispozici výsledky průzkumu, který prováděl server Lidovky.cz. Cílem průzkumu bylo zjistit, odkud v Česku konzumují zpravodajství sympatizanti jednotlivých politických stran a uskupení.

Zabezpečení

BLAŽEK, Pavel. Přemýšlej než klikneš. Jsme obezřetní, když nás někdo osloví na ulici. Stejné je to na internetu. In: R Hradec Králové [online]. Hradec Králové, Český rozhlas Hradec Králové, 17. září 2019. [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

V 20minutovém rozhovoru odpovídá Pavel Blažek z Katedry informačních technologií Univerzity Hradec Králové na otázky Blanky Malé z oblasti bezpečnosti na Internetu, a to např. o phishingu.


Jak správně zabezpečit účet na Facebooku. Shean [online]. Blansko: Shean, [b. r.] [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Praktický návod, jak nastavit dvoufázové ověření facebookového účtu.


Krádež identity. Eset [online]. Praha: ESET software, © 1992 – 2022 [cit. 2022-09-27]. Dostupné zde.

Krátké video a doprovodný text komerčního subjektu popisuje, co je krádež identity, jak funguje a jak jí předcházet.


KRÁL, Jirka. Proč je heslo 12345 úplný fail, aneb jak zacházet s hesly bezpečně? In: YouTube [online]. 19. 2. 2019 [cit. 2022-09-27]. Dostupné zde.

Krátké video od tvůrců Buď safe online vysvětluje, jaká jsou základní pravidla bezpečného zacházení s hesly a co by mělo obsahovat silné heslo. 


MATĚJÍČEK, Pavel. Kybernetická bezpečnost – e-maily, e-shopy a další e-nástrahy. In: YouTube [online]. 30. 10. 2020 [cit. 2022-07-29]. Dostupné zde.

Ve videu o délce 20 min. radí Pavel Matějíček, odborník na problematiku bezpečnosti na Internetu, jak se bránit phishingu a jak odhalíte podvodný e-shop. Rovněž se dozvíte, jaké nástrahy spojené se ztrátou identity ukrývá Facebook. Otázky klade učitelka Mgr. Miluše Vondráková. Video vzniklo na základě projektu SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Garant: Národní pedagogický institut.


MATĚJÍČEK, Pavel. Kybernetická bezpečnost: hesla a zabezpečení účtů. In: YouTube [online]. Premiéra: 21. 10. 2020 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Ve videu o délce 20 min. radí Pavel Matějíček, odborník na problematiku bezpečnosti na Internetu, jak si nastavit silné heslo a jak pracovat se správcem hesel. Rovněž se dozvíte, jak zabezpečit přístup k počítači a zašifrovat pevný disk. Otázky klade učitelka Mgr. Miluše Vondráková. Video vzniklo na základě projektu SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Garant: Národní pedagogický institut.


MATĚJÍČEK, Pavel. Kybernetická bezpečnost: tipy k zabezpečení počítače. In: YouTube [online]. Premiéra: 12. 11. 2020 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Ve videu o délce 28 min. radí Pavel Matějíček, odborník na problematiku bezpečnosti na Internetu, jak zabezpečit domácí počítač, který používá více členů rodiny, nebo jak nastavit rodičovský dohled nad počítačem pro děti. Otázky klade učitelka Mgr. Miluše Vondráková. Video vzniklo na základě projektu SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Garant: Národní pedagogický institut.


Osvěta zásad internetové bezpečnosti | Buď safe online [online]. Praha: Avast Software a Jiří Král, © 1988–2022 [vid. 26. 09. 2022]. Dostupné zde.

Stránky osvětového programu Buď safe online založené roku 2018 zpřístupňují online kurz jak se správně chovat v online světě, který je určený dětem. Rychlé tipy v krátkých textech a videích seznamují s konkrétní problematikou online světa: soukromí na Instagramu, silné heslo, podvodné aplikace, jak zrušit Facebook, zobrazování reklam atd. Tyto informace jsou určeny zejména dětem a jejich rodičům.

Postřehy z kyberprostoru

Digitální stopa se stala pevnou součástí našich životů. FinTag.cz [online]. Praha: Copywrite, © 2018 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Článek upozorňuje na způsoby, jakými mohou být zachycovány a mapovány aktivity jednotlivců prostřednictvím informačních technologií.


MATĚJÍČEK, Pavel. Postřehy z kyberprostoru – Proč jsem smazal Facebook? In: YouTube [online]. 13. 3. 2021 [cit. 2022-07-29]. Dostupné zde.

Pavel Matějíček upozorňuje ve videu o délce 29 min. na různá nebezpečí, kterým jsou vystaveni uživatelé Facebooku, např. sledování polohy, fotografií, názorů a kontaktů, uzavírání se do bublin atd. Na konci se zmiňuje i o dalších sítích.


PLECHÁČEK, Václav. Nebezpečí internetu. Poslané miliony nebo erotické fotky neznámým lidem. Týká se každého z nás. In: R Hradec Králové [online]. Hradec Králové: Český rozhlas Hradec Králové, 11. prosince 2018 [cit. 2022-09-26]. Dostupné zde.

Reportáž upozorňuje na některé případy z oblasti kyberkriminality. Několik žen vypráví svůj příběh o tom, jak se přes Internet seznámily s neznámým mužem, jenž po nich postupně požadoval peníze. U dětí a mládeže se často objevuje problém s intimními fotografiemi.


ŠERÁ, Hana. Podmínky zachycení a šíření podoby člověka prostřednictvím fotografie. Advokátní deník [online]. Praha: Česká advokátní komora, 15. 3. 2020 [cit. 2022-09-26]. ISSN 2571-3558. Dostupné zde.

Právní výklad pořizování a šíření fotografií člověka.


ŠVAŇHAL, Roman. K obecným otázkám ochrany osobnosti fyzických osob. epravo.cz [online]. Praha: EPRAVO.CZ, 15. 11. 2000 [cit. 2022-09-26]. ISSN 1213-189X. Dostupné zde.

Právní výklad všeobecného osobnostního práva.


TACTICAL TECH. Data detox kit [online]. Berlin: Tactical Tech, [2021] [vid. 26. 09. 2022]. Dostupné zde.
Sada krátkých praktických návodů, jak získat v digitálním prostředí v každodenním životě kontrolu nad svým soukromím, bezpečností a rovnováhou (well-beingem). Součástí zahraničního webu je i interaktivní příručka Data Detox x Youth určená pro mládež do 16 let ve formátu PDF, dostupná zde.


VLÁŠKOVÁ, Lenka. Nutnost chránit soukromí, aneb, Ničivý dopad internetu po tragických událostech na rodinu a pozůstalé. Psychologie pro praxi [online]. Praha: Karolinum, 2017, 52(2), s. 59-75. ISSN 1803-8670. Dostupné zde.

Příspěvek se zabývá dopadem tragických událostí na rodinu a pozůstalé v souvislosti se zveřejňováním informací o události na zpravodajských kanálech a sociálních sítích.

 

Už je hotovo, stačí jen použít

Pokud se rozhodnete, že lekci k mediální gramotnosti uspořádáte sami, jistě oceníte již hotovou metodiku.

Kam se však obrátit pro již připravené materiály?

Číst více

deFacto workshop Městské knihovny v Praze pomáhá žákům druhého stupně základních a středních škol vyznat se v nepřehledné změti informací na internetu a sociálních sítích.

Knihovnám nabízí návod, jak odvést devadesátiminutový workshop pro studenty a žáky, který je baví a rozvíjí jejich schopnost rozlišovat mezi pravdou, nepravdou a úmyslnými manipulacemi. Kvalitní lekci mediálního vzdělávání tak může odvést i knihovník nebo knihovnice bez hluboké znalosti problematiky.

Více informací o workshopu najdete zde.


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě shromažďuje tipy k mediálnímu vzdělávání dlouhodobě a na svém Moodlu nabízí rozcestník zdrojů k mediální gramotnosti.

Ve stejném prostředí pak můžete najít také kurz Máte správné informace? – cyklus vzdělávání pro knihovníky a pedagogy.


Materiály do výuky, odborné články a inspiraci pro pedagogy nabízí Metodický portál RVP.

Web je určen především učitelům, proto na něm najdete materiály pro všechny školní předměty. Pomocí vyhledávače však lze získat tipy pro mediální výchovu, gramotnost, fake news či kritické myšlení.

Součástí portálu jsou také pozvánky na webináře nebo sekce Spomocník, která se věnuje digitálním technologiím ve vzdělávání.

 

Publikace dostupné v knihovnách nebo online

VORÁČ, Dominik. Průvodce na cestu informačním bludištěm: Vaše navigace světem médií, informací a dezinformací. Praha: Agora CE, o.p.s., [2022]. 

Příručka pro mediální výchovu, která se zaměřuje na vzdělávání dospělých, obsahuje zpracované lekce o médiích, informacích či falešných zprávách. Je doplněna o pracovní listy.

Webové stránky projektu

PDF ke stažení

Šafářová, Kateřina. Mediální vzdělávání na středních odborných školách a učilištích: výukový plán a příklady dobré praxe. Praha: Člověk v tísni, o.p.s. ISBN 9788075910493.

Kniha je dostupná v těchto knihovnách

Nebo ji lze získat zdarma tištěnou či jako PDF zde

 

Křivánková, Kateřina. Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit: metodika pro mediální vzdělávání v knihovnách. Ilustrace: Rozália Škvarková. Vydání první. Praha: Nadace Open Society Fund. ISBN 9788087725542.

Metodika pro mediální vzdělávání v knihovnách určená zejména pro věkovou kategorii 55+

Kniha je dostupná v těchto knihovnách

Nebo jako PDF zde

Další informace a pracovní listy ke stažení najdete zde

 

Valůch, Jaroslav et al. Dezinformační dezinfekce: výukové materiály ke (koronavirovým) dezinformacím: metodická příručka. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2020. 96 stran. ISBN 978-80-7591-045-5.

Metodická příručka projektu Jeden svět na školách.

Kniha je dostupná v těchto knihovnách

Nebo jako PDF zde

Bartoš, Jan; Valůch, Jaroslav. Metodika pro poskytování mediálně-vzdělávacích služeb starším dospělým a seniorům. Praha: Elpida, Transitions, 2023. 75 stran. ISBN 978-80-7591-045-5.

PDF ke stažení

 

Macek, Jakub et al. Být v obraze 2: mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků. Praha: Člověk v tísni. ISBN 9788075910110.

Metodická příručka, sada audiovizuálních materiálů.

 

Kniha je dostupná v těchto knihovnách

Nebo jako PDF zde

Soukup, Ondřej et al. Podoby ruské propagandy: mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků: metodická příručka. Praha: Člověk v tísni, o.p.s. ISBN 9788075910394.

Aktivity, jejichž prostřednictvím se mohou studenti blíže seznámit s hlavními rysy a motivy současné ruské propagandy.

Kniha je dostupná v těchto knihovnách

Nebo jako PDF zde

Připravenou lekci k ruské propagandě najdete zde

 

 

Knihovny v tom nejsou samy

Mediální výchova, mediální gramotnost či kritické myšlení, zejména ve vztahu k médiím, je v současnosti běžným tématem mnoha institucí, počínaje školami, které mají tato témata zahrnuta v Rámcových vzdělávacích programech.

Vzdělávání a snaha o osvětu však probíhá na všech úrovních společnosti, a tak již existuje síť organizací, které pomáhají vzdělávací akce uspořádat. Stačí se na na ně obrátit.

Výchova k mediální gramotnosti je proces, kterým se získává mediální gramotnost. Zahrnuje především osvojení si znalostí o fungování a společenské roli médií, získání schopnosti zhodnotit kriticky média a dovednosti aktivně pracovat s médii. [TDKIV]

Kde začít

Platforma pro mediální vzdělávání JSNS – neformální společenství organizací a subjektů, které jsou aktivní na poli mediálního vzdělávání

Svět médií – patrně nejucelenější přehled odkazů na instituce, iniciativy i konkrétní materiály, který lze na českém internetu najít, spravuje vyučující Gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka

O2 Chytrá škola – Mediální gramotnost. Tvořte, přijímejte a sdílejte obsah na internetu s rozumem a kriticky

 
Organizace se zkušenostmi spolupráce s knihovnami

Nadace OSF – program Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím podporuje knihovny při rozvoji mediálního vzdělávání, lze využít materiály, které Nadace OSF vydala, zapojit se do některého ze vzdělávacích programů nebo se na koordinátorku Terezu Liškovou přímo obrátit o radu

KISK FF MU – v nabídce e-learningových kurzů KISKu najdete i kurzy vztahující se k tématu mediální gramotnosti, jako například Digitální kompetence jako nástroj intelektuální svobody a aktivního občanství nebo Metody kritického myšlení v online prostředí.
Kurz práce s informacemi
má za cíl rozvoj informační gramotnosti studentů Masarykovy univerzity tak, aby byli schopni získané znalosti, dovednosti a postoje přenášet do své vlastní studijní praxe.

NÚKIBNárodní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se věnuje tématům bezpečnosti na internetu a v digitálním prostředí, připravil řadu volně dostupných metodik, mnohé z nich byly konzultovány a upravovány i pro potřeby knihoven.

Elpida – pražská organizace Elpida se zaměřuje na podporu seniorů a jejich vzdělávání, v poslední době ale velmi silně působí také v online prostředí, takže se stává celorepublikovou; téma mediálního vzdělávání pro tuto cílovou skupinu dlouhodobě řeší společně s organizací Transitions – řada kurzů se odehrává v knihovnách nebo je knihovny samy pořádají. Kompletní nabídku Elpidy pro knihovny naleznete zde.

JSNSJSNS (dříve Jeden svět na školách) je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni, mediálnímu vzdělávání žáků a studentů se věnuje více než 20 let, inspirovat se lze přímo jejich lekcemi, doporučujeme stáhnout si nebo si nechat poslat fyzický výtisk některé z publikací, které k tématu tato organizace připravila, i se zapsat k odběru jejich newsletterů – neunikne vám poté žádná novinka

Wikimedia ČR – Portál Mediální gramotnost nabízí přehled existujících i nezaložených wikipedistických článků vztahujících se k této problematice. Jednotlivé články jako například deep fakehate speech nebo virální videa budou ve spolupráci všech partnerů rozšiřovány a doplňovány tak, aby se staly relevantním zdrojem informací nejen pro rozvoj mediální gramotnosti. Knihovny si mohou dohodnout lektory pro své kurzy a aktivity přímo s Wikimedia ČR. Viz též článek na blogu.

Zvol si info – původně brněnský spolek studentů Masarykovy univerzity se za několik let vypracoval v respektovanou (i na mezinárodním poli) organizaci; s knihovnami dlouhodobě spolupracují, ať již jako lektoři knihovníků, nebo přednášející na akcích v knihovnách, pokrývají všechny věkové skupiny

Fakescape – projekt zaměřený na studenty ZŠ a SŠ, jedná se hru, kterou účastníky provází zkušený lektor a při které se naučí základní pravidla ověřování informací a kritického myšlení, lekce se uskutečňují i v knihovnách

Mediagrammetodický portál zaměřený primárně na vyučující středních škol, kteří se věnují mediálnímu vzdělávání, ale inspirovat se v materiálech mohou pochopitelně také knihovníci; tým tvoří lidé spojení s KISK FF MU, hlavní osobou je přední teoretik a praktik mediálního vzdělávání Bedřich Musil

Demagog – projekt, který již řadu let ověřuje fakticitu výroků veřejných činitelů, má také svou vzdělávací roli, ve které nabízí workshopy zaměřené primárně na mládež; tyto workshopy se konají ve školách, ale třeba i neziskových organizacích, mají za sebou i školení pro knihovníky

 

Informační hygiena

též digitální detox.

V době, kdy jsme bombardování přemírou informací, je nutné začít pečlivě třídit, která mediální sdělení budeme konzumovat, abychom se z toho nezbláznili a udrželi si osobnostní integritu a dobrou mysl.

Informační hygiena je součástí duševní hygieny. Jedná se o soubor preventivních opatření proti negativním až patologickým důsledkům informačního přetížení, a to na úrovni tvůrce, zprostředkovatele i příjemce informací.

Cílem je vybírat nebo šířit pouze podstatné informace, např. e-mailové zprávy by se měly psát stručné a výstižné. [TDKIV]

Kde začít?

Média a my aneb Jak se nezbláznit z médií
Článek pojednávající o médiích jako celku, o jejich funkcích, jejich typech a problémech. Dále o jejich vlivu na nás, o možných rizicích, která z tohoto vlivu vyplývají a o tom, jak se těchto rizik vyvarovat.

Digitální hygiena – Průvodce do světa stresujících zpráv / Jarmar, Jiří Kryštof

Infotainment, aneb o míchání informací a zábavy v médiích
Zamyšlení nad mixem informací a zábavy v dnešních médiích, nad otázkou, jaké formy by se měla informační média držet a zda si uvědomujeme, jak velký má na nás tato forma vliv.

Jak reaguje váš mozek a tělo na příval špatných zpráv: Vybírejte si, co sledujete / Nosková, A.

Informační hygiena / Novotná, Darina
Studijní text přibližuje problematiku závislosti na internetových aplikacích, problematiku sítí, bezpečného užívání internetu a informačního přetížení člověka. Zabývá se metodami prevence a přibližuje efektivní zacházení s e-mailem.

Informační hygiena a time management
Informace o kurzech informační výchovy na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Kurzy zahrnují mj. postupy a rady, jak hledat informace, zásady při vyhledávání informací na internetu atd.

Pro ty, kteří to chtějí odborně

Černohlávková, Kateřina. Informační hygiena [online]. Brno, 2006 [cit. 2022-07-21]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Michal Lorenz.

Dostupné zde nebo Zde jako PDF

 

Kratochvíl, Jiří. Informační hygiena [online]. Brno: Masarykova univerzita, Knihovna univerzitního kampusu, 2013 [vid. 26. 07. 2022]. 18 s. Dostupné zde nebo Zde jako PDF. 

Brožura určená pro studenty vysokých škol jednoduchým způsobem přibližuje problematiku informační hygieny, informačního přetížení a závislosti na internetu. Teoretický text je doprovozen praktickými doporučeními.

 

Zikuška, Jan a Novotná, Darina. Informační hygiena [online]. Brno: Masarykova univerzita, Katedra informačních studií a knihovnictví, [5/10/2011] [vid. 26. 07. 2022]. 10 s. Textová opora k předmětu KPI22 Kreativní práce s informacemi: modul třetí.

PDF dostupné zde
Studijní opora pro studenty vysokých škol stručně vysvětluje vybraná témata informační hygieny se zaměřením na závislost na internetových aplikacích, informační přetížení a problematiku spamu. Teoretický text je doprovozen praktickými doporučeními.

Videa a podcasty
 • Informační hygiena. Facebook nám umožňuje okamžitě ventilovat emoce. Jak nás to mění? Internet nám umožňuje bez bariér a nesmírně efektivně šířit nejrůznější projevy našeho strachu. Ventilujeme je v první fázi, kdy emoce ještě nedostaly šanci odeznít a naše pocity nejsou zpracované. Zpátky se nám vrací stejně impulzivní reakce mnoha lidí – odezva zesílená pákovým efektem. Přemýšlejte spolu s psychoterapeutem Michalem Mynářem o důsledcích.

 • Podcast Živě: Vypněte facebooky a notifikace, nebo se z toho zblázníte

  Sledování ruské invaze na Ukrajinu člověka snadno svede k nekonečnému vyhledávání nových zpráv a propadání do skepse. Zahlcení informacemi, které je s tím spojené, ale nepředstavuje novinku. Kvůli internetu, mobilům a dalším technologiím jsme vystaveni bezprecedentnímu objemu informací a podnětů. Odkud na nás útočí informační smog? Jak předejít informačnímu přetížení?

 • Matěj Krejčí: Závislost dospělých na technologiích, duševní hygiena, chytré triky sociálních sítí. Dostupné zde

 • Dombrovská, Michaela a Šidlichovská, Zuzana. Informační detox – 6 tipů [videozáznam online]. In: Facebook: Nakladatelský dům Grada [online]. Praha: Grada Publishing, 23. březen 2021 [vid. 26. 07. 2022]. Rozsah 00:01:59. Dostupné zde.
  Krátký videozáznam obsahuje stručné tipy, jak zvládnout informační detox od autorkami stejnojmenné knihy z roku 2021.
 • Hlaváček, Vojtěch a Jarmar, Jiří Kryštof. 47: digitální hygiena, kyberprostor a jak šetřit pozornost?. Praha: Brain We Are, 26. listopad 2019 [vid. 26. 07. 2022]. Rozsah 01:00:14.

  Dostupné zde, a také na YouTube.
  Zamyšlení nad vlivem nových technologií (počítačů, mobilních telefonů, internetu) na náš mozek, o tom, jak mohou sloužit ale i škodit. Internet v rukou sociálních sítí a reklam se stal bojištěm o to nejcennější, co člověk má – o jeho pozornost. Zejména na závěr nahrávky autoři doporučují několik praktických návyků, jak zmírnit škodlivý dopad na život. Na platformě Podcasty.cz obsahuje nahrávka komerční reklamy.
 • Krejčí, Matěj a Chocová, Šárka. Digitální minimalismus [videozáznam online]. In: HelpDesk 2021 [online]. Praha: Junák – český skaut, z. s., 4. 3. 2021 [vid. 26. 07. 2022]. Rozsah 01:38:47.

  Dostupné na YouTube.
  Záznam online lekce Matěje Krejčího, autora publikace DigiDetox (Praha: Pointa, 2019. ISBN 978-80-88335-42-9), v rámci celostátního setkání HelpDesk 2021 určeného vedoucím činitelům spolku Junák – český skaut. Součástí interaktivní přednášky jsou odpovědi účastníkům s praktickými návody (sociální sítě jako práce a nutnost být stále „na příjmu“, nastavení chytrého telefonu, chytrá domácnost, zvuková kulisa při práci, používání telefonu dětmi atd.).
 • Urban, Petr a Václavík, Lukáš. Cnews FM: informační přetížení hrozí každému: vypínejte notifikace [podcast]: jak se mu vyhnout? In: Cnews.fm. Praha: Cnews.cz, 21. 9. 2019 [vid. 26. 07. 2022]. Rozsah 00:51:54. Dostupné zde

  Podcast Cnews FM magazínu Cnews.cz se v tomto díle věnuje zvládání informačního přetížení s důrazem na práci se zpravodajskými weby, emaily a sociálními sítěmi. Autoři popisují svůj život s informacemi, které jsou součástí jejich novinářské profese. Definují zdroje informací a doporučují, jak omezit jejich každodenní přísun pomocí RSS kanálů, filtrováním e-mailů a nastavením notifikací.

 

Tipy na knihy

Fielding Banks, Orianna. Digitální detox: zbavte se závislosti na mobilu a internetu. Překlad Martina Mutlová. 1. vydání. V Brně: CPress, 2018. 120 stran. ISBN 978-80-264-1804-7.
Digitální technika, média a sociální sítě ovládají naše životy jako nikdy předtím. Knížka varuje před nadměrným digitálním přetížením a jeho důsledky, zároveň nabízí možná řešení. Na stránkách této knihy naleznete příklady, jak digitální technologie negativně ovlivňují každodenní životy nás všech, ale i rady a tipy, jak se z jejich vlivu vymanit. V žádném případě nejde o to, abyste techniku přestali používat úplně. Jen se opět stanete plně jejím pánem. 


Krejčí, Matěj. DigiDetox: jak na digitální minimalismus. První vydání. Praha: Pointa, 2019. 217 stran. ISBN 978-80-88335-42-9.
Digitální média mohou být dobrým nástrojem, ale zlým pánem. Autor, zkušený terapeut a lektor, se zabývá vlivem digitálních technologií a virtuální reality: technologie mění např. naše vnímání, pozornost i kvalitu vztahů. Při popisu problémů spojených s intenzívním využíváním digitálních médií vychází z vlastní terapeutické praxe a vědeckých studií. Řešení vidí v uplatnění principů digitálního minimalismu v každodenním životě.


Newport, Cal. Digitální minimalismus: zkroťte návykové technologie a získejte zpět svůj čas a koncentraci. Překlad Helena Mirovská. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2019. 232 stran. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-088-0.
Nutkavé používání sociálních sítí a dalších digitálních výdobytků nám neposkytuje žádný hlubší užitek, ale naopak nás připravuje o čas, soustředěnost a naplňující mezilidské vztahy. Řešením je digitální minimalismus: používání technologií, při kterém se soustředíme na malý počet pečlivě vybraných digitálních aktivit.

Goodin, Tanya. Off: digitální detox pro lepší život. Překlad Ivana Nuhlíčková. Vydání první. Praha: Euromedia, 2018. 111 stran. Esence. ISBN 978-80-7549-645-4.
Knížka nedoporučuje vzdát se digitálního světa úplně, spíše radí, jak se naučit žít s technologiemi způsobem, který je zdravý. Cílem je nalezení rovnováhy. Autorka doporučuje si na počátku stanovit hranice (kdy a kde přístroje nepoužívat). Následuje několik kapitol s aktivitami, které mohou smysluplně vyplnit čas, který získáme digitální abstinencí (vedení deníku, vaření, pozorování přírody a mnoho dalšího).

Dombrovská, Michaela a Šidlichovská, Zuzana. Informační detox: jak si zjednodušit život v digitální době. První vydání. Praha: Grada, 2021. 191 stran. ISBN 978-80-271-2920-1.
Užitečná doporučení, zajímavé tipy a sdílené zkušenosti vás provedou nejen oblastí informačního detoxu, ale také informačním minimalismem, tedy udržitelnějším systémem práce s informacemi, a informačním wellness, který přináší inspiraci pro relaxaci a restart. Tyto tři oblasti společně tvoří informační pohodu, ve které se budete cítit dobře bez zbytečného úsilí. Získáte dostatek prostoru k práci, tvoření i radosti.

 

 

Knihovny proti dezinformacím

Misinformace je vytváření a šíření nepravdivých nebo nepřesných informací bez zlého úmyslu. Dezinformace je vytváření a šíření nepravdivých informací s úmyslným záměrem klamat.

Kombinace misinformací a dezinformací může mít znepokojivý dopad na veřejné mínění, naši důvěru v důvěryhodnost médií a na naše chápání demokracie vůbec. Pochopení toho, co jsou misinformace a dezinformace, jak se liší a jak je rozpoznat, pomůže dospělým lépe se orientovat ve zpravodajství.

Dezinformace je záměrně nepravdivá (falešná, lživá, nesprávná, zkreslená) informace sdělovaná s cílem uvést v omyl a ovlivnit příjemce tím, že ji bude považovat za pravdivou a důvěryhodnou. Rozlišují se dezinformace pasivní (zatajení, zadržení, zpoždění informace) a aktivní (tvorba nepravdivé informace, modifikace původní informace či jejího kontextu). [TDKIV]

Kde začít

Čtenář – Mediální vzdělávání v knihovnách: 1. část: Jak se dnes vyznat v médiích? – Středočeská vědecká knihovna v Kladně [online] [vid. 2022-07-18]. Dostupné zde.

Článek se zabývá tím, jak mohou knihovny pomoci čtenářům orientovat se v informacích na internetu.


Čtenář – Mediální vzdělávání v knihovnách: 2. část: Posilovat odolnost vůči dezinformacím – Středočeská vědecká knihovna v Kladně [online] [vid. 2022-07-18]. Dostupné zde.

Pokračování článku, zabývajícího se možnostmi knihoven pomoci čtenářům s orientovat se v informacích na internetu.


Šafářová, Kateřina. Význam mediální gramotnosti v dnešní době. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2021, 35(2) [cit. 2022-07-22]. ISSN 1804-4255. Dostupné zde.


Tomáš Pika, Jan Cibulka a Petr Kočí. Společnost nedůvěry: konspirace a dezinformace v české společnosti. iROZHLAS [online]. 2023. Dostupné zde.

Kam pro další informace?

O2 Chytrá škola – Odhalte fake news – Tvořte, přijímejte a sdílejte obsah na internetu s rozumem a kriticky.

Mediagram – Metodický portál, který pedagogům usnadní přípravu výuky průřezového tématu mediální výchova. Na stránce lze vybrat kritéria, podle kterých se zobrazí jednotlivá témata a doporučení pro výuku.

Centrum boje proti hybridním hrozbám MV ČR; zabývá se mj. i dezinformacemi

Bez faulu Analytický server zabývající se argumentačními fauly, manipulacemi a zkresleními ve zpracování informací.

Čeští elfové – Webová stránka občanského hnutí, které upozorňuje na cizí dezinformační kampaně na českém internetu.

Polygraph – Web vytvořený společností Voice of America (VOA). Slouží jako zdroj pro ověřování rostoucího objemu dezinformací a dezinformací šířených a sdílených po celém světě. Anglicky.

Tipy na knihy

 

Ambrožová, Petra, Junová, Iva a Stašová, Leona. Nové výzvy rodičovství – mediální výchova v digitální době. Brno: Paido, 2021. 165 stran. ISBN 978-80-7315-273-4.

 

 

 

 

Černý, Jan et al. #Mediální výchova a společenské vědy. Vydání: první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, nakladatelství Gaudeamus, 2020. 93 stran. ISBN 978-80-7435-801-2.

 

 

 

Křivánková, Kateřina. Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit: metodika pro mediální vzdělávání v knihovnách. Vydání první. Praha: Nadace Open Society Fund, 2021. 47 stran. ISBN 978-80-87725-54-2.

První část metodiky přibližuje práci zpravodajců, zpravodajské hodnoty, tvorbu mediálního obsahu a fungování a financování médií. Druhá část se věnuje ověřování informací. Součástí metodiky jsou i cvičení a interaktivní hra Kašpar.

 

Nutil, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek: průvodce postpravdivým světem. První vydání. Praha: Grada, 2018. 189 stran. ISBN 978-80-271-0716-2.

Jak rozeznat pravdu od lži v dnešní době elektronických medií, kdy nás vzhledem k neustálému přívalu informací ohrožuje manipulace.

 

Rosling, Hans, Rosling, Ola a Rosling Rönnlund, Anna. Faktomluva: deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají. Překlad Eva Nevrlá. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. 352 stran. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-056-9.

Autoři odhalují deset instinktů – nevědomých, ale předvídatelných myšlenkových zkreslení, která ovlivňují naše názory na okolní svět.

 

Gregor, Miloš a Vejvodová, Petra. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!. 1.vydání. Brno: CPress, 2018. 142 stran. ISBN 978-80-264-1805-4.

Publikace věnovaná fake news, propagandě, dezinformacím ve světě sociálních sítí a sociálních bublin.

 

Táborský, Jiří. V síti (dez)informací: proč věříme alternativním faktům. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 224 stran. ISBN 978-80-271-2014-7.

Kniha radí, jak poznat emotivní strategickou manipulaci s pravdou, a dává různé mediální příklady ze společenského a politického veřejného prostoru (jak se o něčem psalo a jak se taková informace „naservírovala“ čtenářům). V tomto kontextu rovněž text ukazuje, jakou cestou se ubírá myšlení šiřitelů dezinformací a jakým způsobem pracuje s příjemci těchto věcně překroucených či významově posunutých zpráv (například zpráv z „druhé ruky“).

 

Valůch, Jaroslav et al. Dezinformační dezinfekce: výukové materiály ke (koronavirovým) dezinformacím: metodická příručka. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2020. 96 stran. ISBN 978-80-7591-045-5. Dostupné také z: https://www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/dezinformacni_dezinfekce.pdf.

Metodická příručka pro učitele k pochopení a začlenění tématu (nejen koronavirových) dezinformací do výuky.

 

Schneiderová, Soňa et al. Analýza mediálního textu jako předpoklad pro mediální výchovu v českém jazyce: (na příkladu případových studií). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 114 stran. ISBN 978-80-7603-239-2.

Na příkladu čtyř případových studií autoři rozebírají konkrétní mediální texty a ukazují, jak je možné k analýze mediálního textu přistupovat s ohledem na čtyři podstatné konstitutivní faktory ustavující mediální diskurz.

 

Videa a podcasty
 • Kovyho mediální ring pětidílný pořad Kovyho mediální ring přináší praktické tipy, jak se zorientovat v komplikovaném světě médií. Průvodce pořadem, youtuber Kovy, si pokládá 5 klíčových otázek – KDO?, CO?, KOMU?, JAK? a PROČ?, kterými posuzuje důvěryhodnost a účel jednotlivých mediálních sdělení. Dostupný zde

 • Pětidílný pořad Mediální ring 2 otevírá atraktivní formou pět důležitých témat mediálního vzdělávání – sociální sítě, zpravodajství, reklama a marketing, dezinformace a kyberbezpečí. Dostupný zde
 • Filtr desetidílný podcast Českého rozhlasu k mediální výchově. Pořadem provází YouTuber Lukefry a součástí jsou i pracovní listy.
  Udělej si obrázek sám. Umíte se pohybovat ve světě médií? Používáte sociální sítě? Youtuber Lukáš „Lukefry“ Fritscher má pro Tebe 10 dílnou podcastovou sérii Filtr, která se může hodit jak nováčkům, tak mediálním znalcům. Poslouchej, vyzkoušej si bonusové materiály a #filtruj! Dostupný zde

Chci vědět víc

Připravili jsme pro vás také český překlad příručky Mediální gramotnost v knihovně: Průvodce pro knihovnickou praxi, kterou v roce 2019 zpracovala Americká knihovnická asociace (ALA) ve spolupráci s Institutem muzejních a knihovních služeb.

I přes geografické rozdíly je publikace užitečným průvodcem základy mediální gramotnosti s mnoha využitelnými tipy v knihovnické praxi. Text dokumentuje zdroje, osvědčené postupy, nástroje a doporučení, jež mohou knihovny využít k lepšímu rozhodování při poskytování či designování služeb a výběru nabízených zdrojů souvisejících s mediální gramotností.

Více informací o vydání překladu brožury naleznete ještě v samostatném článku na blogu.

Své dotazy či náměty můžete posílat na mail koncepce@knihovna.cz