Rubriky
Aktuálně

Mediální gramotnost v knihovně: Průvodce pro knihovnickou praxi

S novým rokem startuje v knihovnách nové téma. Na roky 2023 a 2024 jím bude Mediální gramotnost, jak se můžete podrobněji dočíst v minulém příspěvku Knihovny na jedno téma | 2023 – 2024: Mediální gramotnost.

Při této příležitosti vychází český překlad příručky Mediální gramotnost v knihovně: Průvodce pro knihovnickou praxi, kterou v roce 2019 zpracovala Americká knihovnická asociace (ALA) ve spolupráci s Institutem muzejních a knihovních služeb.

Tato příručka byla vytvořena pro dospělé mimoškolní publikum, s nímž se pracovníci veřejných knihoven zpravidla setkávají. Mnohé z prozkoumaných přístupů a osvědčených postupů jsou však stejně tak vhodné i pro školní třídy nebo jiné typy knihoven.

Průvodce vznikl v mezioborové skupině, jejímiž členy jsou američtí pracovníci knihoven, pedagogové a odborníci na mediální gramotnost. Skupinu poradců tvořili odborníci z praxe a myšlenkoví lídři z knihoven akademických, školních (základních a středních škol), veřejných a specializovaných, jakož i z příbuzných oborů, včetně odborníků na mediální gramotnost, žurnalistiku a služby pro seniory.

Do češtiny příručku přeložil Dan Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Při překladu byly ponechány odkazy na původní zdroje a je tak možné je porovnat s odkazy na zdroje české, které jsou nebo budou uvedeny na portále Mediálka. 

Věříme, že příručku ve své praxi využijete i v českých knihovnách.