Rubriky
Aktuálně

Mediální setkání pro knihovníky V

Pro velký úspěch Mediálních setkání v minulém roce pokračujeme v jejich pořádání i v roce 2024! Tématem již pátého Mediálního setkání bude velmi aktuální téma umělé inteligence. V posledních letech dochází k rychlému vývoji AI a přibývají nástroje, které ji využívají. Dostává se také více a více do povědomí širší veřejnosti a proto je třeba naučit se s ní pracovat. 

Na úvod setkání se Lenka Hanzlíková ohlédne za seminářem CASLIN, který predikuje vstup nástrojů AI do služeb a činností knihoven. Že opravdu není na co čekat předvede Míla Linc, který s umělou inteligencí vytváří třeba často žádané tematické besedy. Na Mílu naváže Veronika Nováková z organizace Scio, ve které byl vyvinut ScioBot, tedy aplikace, která díky umělé inteligence usnadňuje učícím přípravu materiálů do výuky. Závěr setkání bude patřit hře Dreamlike, která je výstupem projektu a zároveň dílem studujících obor Nová média na ÚISK. Hru, ve které nemůže AI chybět, rovněž krátce představí Lenka Hanzlíková. Spolu s dalšími materiály k mediální gramotnosti je hra Dreamlike dostupná na webu doknihovny.eu.

Pokud vás program setkání zaujal, můžete se jednoduše připojit online:

Kdy: 23. 2. 2024 od 10:00
Kde: https://cesnet.zoom.us/j/98596748748?pwd=NUJyNHdkV3ZWRXhGenByTHR2cUxadz09

Meeting ID: 985 9674 8748
Passcode: 831209

Budeme se těšit!

Online setkání budeme poprvé také nahrávat, takže pro ty, kteří se v tomto čase nebudou moci připojit, by měl být dostupný záznam. 🙂

Program

  • Seminář CASLIN: Knihovny zdraví AI – Lenka Hanzlíková 

Mezinárodní seminář CASLIN představuje think-tank českého knihovnictví a letošním tématem bylo hádání se o tom, jak umělá inteligence zasáhne do služeb a činností knihoven. Výsledkem je kalendář událostí pro následujících 10 let a vědomí, že na změny se můžeme těšit na všech frontách

  • Knihovny a AI. Jak postavit lekci pro knihovníky, jak ji dostat do rozumného tvaru a jak ji provést? Miloslav Linc 

Miloslav Linc z Městské knihovny v Praze přinese obecné zamyšlení nad rolí knihoven ve vztahu k AI. Kde jsou hrozby, kde příležitosti a jakým způsobem o knihovnách přemýšlet? Zmínka bude také o  stručně načrtnuté případové studii na téma „AI a čtenářství“.

K tomu nebude chybět ani ukázka toho, jak vytvořit smysluplnou lekci pomocí ChatGPT a  předvedení obecného způsobu, jak se ho ptát a užitečně s ním pracovat třeba při tvorbě článku, anotace, kvízu nebo brainstormingu. 

  • Představení aplikace ScioBot – Veronika Nováková z organizace SCIO

Aplikace ScioBot umí za pomoci umělé inteligence vygenerovat přípravu na vyučovací hodinu, která může učitelům a učitelkám usnadnit výuku. ScioBot navrhne obsah hodiny, metody a vhodné aktivity k probíranému tématu a věku žáků a učitelé si tuto přípravu následně mohou upravit podle vlastní potřeby a vytisknout. Tím jim využití umělé inteligence ušetří čas i práci. Nástroj nám na setkání představí Veronika Nováková z organizace SCIO.

  • Krátké představení hry Dreamlike a webu doknihovny.eu

Jak vypadá hra, která má za cíl hráčům zábavnou formou přiblížit přístupy práce s informacemi a upozornit na potřebu kritického pohledu?  Na vzniku Dreamlike se podílel tým studentů ÚISK FF UK, ze kterého se hře nadále věnuje především Petr Hofman. Hra bude nově dostupná ke stažení na webu doknihovny.eu, kde jsou pro knihovny připraveny také vizuální materiály, které rovněž vznikly k tématu mediální gramotnosti. Hru ve zbylém čase představí Lenka Hanzlíková.