Jak řídit knihovnu. Příručka pro začínající vedoucí knihovny

Publikace je určena začínajícím (nejen) vedoucím knihoven a může pomoci orientovat se v problematice řízení knihovny. Příručka odkazuje na množství legislativních předpisů a norem využívaných pro organizaci a řízení knihovny.

Online verze k dispozici na: https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/start

Publikaci zpracoval kolektiv autorů: Marie Šedá, Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, Šárka Pazderová, Vít Richter a Richard Ščerba.

Publikace byla vydána s podporou Ministerstva kultury.

Z obsahu:

 • Stáváte se ředitelem knihovny
 • Veřejná knihovna a její organizace
 • Legislativa a knihovny
 • Řízení knihovny 
 • Ekonomické řízení
 • Hospodaření s majetkem
 • Veřejné zakázky
 • Řízení lidských zdrojů
 • Knihovnické procesy
 • Statistika
 • Centrální služby knihoven
 • Budovy a vybavení knihoven

Informace o publikaci na stránkách IPK