Přehled knihovnických organizací

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
  SKIP sdružuje na 1 700 členů a je organizován na regionálním principu. Má 10 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (knihovníků trenérů paměti, veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, tvořivých knihovníků, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční styky). Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Proč být členem SKIPu?
 • Sdružení knihoven ČR
  SDRUK reprezentuje sebevědomé knihovny, které jsou pilířem demokratické, vzdělané a kulturní společnosti. Podporuje jejich spolupráci, přináší inspiraci a zaštiťuje projekty celostátního významu. Soustřeďuje se na podporu managementu knihoven, vytváření pozitivního legislativního prostředí a na marketing služeb. Je přirozeným partnerem zahraničních knihovnických institucí a spolků. Přidejte se, staňte se členem. Strategie SDRUK ČR 2022+
 • Ústřední knihovnická rada
  je poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven (dále jen knihovnictví) v České republice.
 • Asociace knihoven vysokých škol ČR
  Asociace knihoven vysokých škol ČR usiluje o rozvoj a kvalitu českých vysokoškolských knihoven. Zastupuje vysokoškolské knihovny při koncepčních jednáních na národní i mezinárodní úrovni. Vytváří základnu pro spolupráci s cílem zvýšit otevřenost, horizontální prostupnost, kvalitu a efektivitu nabízených služeb. Své aktivity opírá o strategické dokumenty každé členské univerzity a vytváří vhodné podmínky pro posílení a rozvoj jak stávajících, tak nových kompetencí vysokoškolských knihoven.

Další Spolky, sdružení, konsorcia knihoven České republiky a příbuzných institucí na webu Informace pro knihovny.

Chybí vám/nám tu něco?