Sledujte dopady, evaluujte

  • Metodika evaluace kulturních organizací, MgA. Ing. Tereza Raabová, PhD.; NSZM
  • Metodika evaluace akcí knihovny, Ing. Jiřina Svitáková, MBA, Ph.D.; KISK 2020
    První část metodiky obsahuje praktický návod pro knihovníky, jak postupovat při evaluaci akce pro veřejnost v knihovně. Ve své druhé části metodika obsahuje základy evaluačních postupů využitelných při zhodnocení organizace pro manažery knihoven.
  • Hodnota knihovny
    Hodnota knihovny je na jednu stranu nezpochybnitelná. Všichni vnímají její přínosy v oblasti vzdělávání, přístupu k informacím, zprostředkování přístupu k digitálním technologiím a vzdělávacím zdrojům. Mnoho lidí tam tráví volný čas studiem, četbou, setkáváním s ostatními nebo třeba odbornými diskusemi. Na druhou stranu – všechny tyto přínosy jsou obtížně vyčíslitelné. Vnímáme je, ale když jsou potřeba „tvrdá“ data, fungují špatně. Z tohoto důvodu knihovny v ČR i ve světě přepočítávají službu, kterou občanům dodávají, na peníze. Vypočítávají tzv. návratnost investic, Return On Investment (ROI), jeden ze základních ukazatelů ekonomického zdraví každého podniku.
  • …další nástroje měření výkonu a kvality v knihovnách najdete na webu ipk.npk.cz.

Chybí vám/nám tu něco? (Určitě!)