Úvod do facilitace a vedení diskuzí

  • Jak změnit svět a nezbláznit se z toho: Facilitace jako jádro skupinové diskuse (od strany 15); Nawrath Martin; NESEHNUTÍ 2019
    „Facilitace je styl vedení skupinové diskuze, jejímž cílem je nalezení společně vytvořeného a přijímaného výsledku. Facilitace má pomoci ulehčit skupinovou diskuzi v případech, kdy je potřeba sesbírat a vyhodnotit informace k nějakému tématu; kdy skupina plánuje nový projekt nebo kampaň; kdy je potřeba udělat důležité rozhodnutí, vyřešit doutnající konflikt nebo zrekapitulovat to, jak se členové a členky skupiny cítí, co je těší, nebo co je naopak trápí.“
    V kapitole Základy participace aneb Jak do rozhodování zapojit ty, kterých se to týká, najdete další související tipy na práci se skupinou.
  • Facilitace; Bednařík Aleš; AISIS 2008
  • Tajemství facilitace; Wilkinson Michael; CPRESS 2011
  • Facilitativní mediace; Šišková Tatjana; Portál 2012
  • Umíme to s konfliktem; Medlíková Olga; Grada 2012

Chybí vám/nám tu něco?