Veřejná knihovna – srdce obce

Je určená nejen knihovníkům, ale také zřizovatelům/provozovatelům knihoven, případně dalším spolupracujícím osobám nebo institucím, které zajímají změny v pojetí knihovny.

Materiál je souhrnem praktických rad a inspirativních nápadů, týkajících se otázek, jak zrekonstruovat či zmodernizovat prostory knihovny tak, aby reflektovaly potřebu uživatelů i zaměstnanců veřejných knihoven. Posloužit může rovněž jako podpůrný materiál při komunikaci s architekty nebo designéry i při vyjednávání finanční podpory vaší knihovny a jejího dalšího rozvoje. Součástí brožury je také pracovní list, který obsahuje 4 okruhy otázek. Doporučujeme jej využít i v případě, že se na rekonstrukci či obnovu knihovny zatím nechystáte, ale uvažujete o tom.

Brožura vznikla ve spolupráci s Ing. arch. Tomášem Hořavou, který má velké zkušenosti s rekonstrukcemi a vybavováním veřejných knihoven (příkladem mohou být např. Knihovna městyse Choltice, Městská knihovna Mělník a pobočky Městské knihovny v Praze).

Publikace je kromě tištěné podoby plně dostupná také on-line.