Výroční zpráva – praktický návod pro neprofesionální a menší profesionální knihovny

Praktický návod zpracování výroční zprávy pro neprofesionální a menší profesionální knihovny.

Úvodní kapitoly vysvětlují co je výroční zpráva, legislativní základy, komu je výroční zpráva určena, grafickou úpravu…

Stěžejní částí materiálu je vzor výroční zprávy s příklady textů v jednotlivých kapitolách, které je možné využít jako inspiraci při vlastním zpracování výroční zprávy. Z nabízených vzorových textů lze sestavit celou výroční zprávu.

Dokument ve formátu Word (pro snadnou práci s textem) je k dispozici na : https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty

Výroční zpráva má být zpracovaná, schválená a publikována vždy do 1. 3. následujícího roku.