Zdroje financí pro knihovny

Michal Fojtík: Jak na vícezdrojové financování

 • Programy podpory na portálu Informace pro knihovny
 • Možnosti financování rekonstrukce a renovace knihovny na webu Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven MZK
 • Podpora komunitních rolí knihoven
  • Nadace Via – Živá komunita
   Program Živá Komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině. 
  • Nadace Partnerství – Zelené oázy
   Vraťme přírodu do města! To je cílem grantového programu Zelené oázy. Přihlaste také svůj projekt.
   Toužíte po lepších veřejných místech? Místech, která nabízejí více zeleně a vody. A kde je radost se scházet. A společně se sousedy, přáteli a rodinami kousek po kousku vracet přírodu do města. Právě pro vás Nadace Partnerství každoročně otvírá grantový program Zelené oázy.
 • Hledat možnosti financování můžete také skrz
  • Krajský úřad
  • Ministerstva
  • Dotační programy soukromého sektoru
  • Evropské projekty
  • Norské fondy
  • TAČR

Hodnota knihovny
Hodnota knihovny je na jednu stranu nezpochybnitelná. Všichni vnímají její přínosy v oblasti vzdělávání, přístupu k informacím, zprostředkování přístupu k digitálním technologiím a vzdělávacím zdrojům. Mnoho lidí tam tráví volný čas studiem, četbou, setkáváním s ostatními nebo třeba odbornými diskusemi. Na druhou stranu – všechny tyto přínosy jsou obtížně vyčíslitelné. Vnímáme je, ale když jsou potřeba „tvrdá“ data, fungují špatně. Z tohoto důvodu knihovny v ČR i ve světě přepočítávají službu, kterou občanům dodávají, na peníze. Vypočítávají tzv. návratnost investic, Return On Investment (ROI), jeden ze základních ukazatelů ekonomického zdraví každého podniku.

Chybí vám/nám tu něco? (Určitě!)