O nás – pracovní skupina Priority 19

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 je strategie budoucího směřování českého knihovnictví, 21 cílů v 6 tematických okruzích. Vláda tento dokument schválila dne 11. ledna 2012.​

​Pracovní skupina Priority 19 a zabýváme se marketingem služeb knihoven, respektive podporou marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Naším cílem je zvýšit v široké veřejnosti podíl lidí, kteří mají širší povědomí o činnosti knihoven a aktivně využívají veřejné knihovnické a informační služby.

V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem získám požadovanou kvalitní službu bezplatně i z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu.

To je vize Koncepce, která usiluje o to, aby čtenář, klient či uživatel do roku 2020 takto hodnotil služby českých knihoven.

V roce 2013 bylo naším cílem komunikovat a propagovat samotný dokument Koncepce rozvoje knihoven. Projekt byl pod názvem Quo vadis, knihovno? podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století.

Rok 2014 se ubíral ve znamení užší spolupráce s Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz, a to zejména při přípravě informační části portálu, která by se měla stát přístupovým bodem k informacím o českých knihovnách pro širokou veřejnost. Projekt byl pod názvem Ideový návrh statické informační části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 8/B.

Činnost pracovní skupiny Priority 19 by se měla cestou spolupráce s portálem Knihovny.cz vyvíjet i nadále v roce 2015, kdy byla informační část portálu technicky realizována. Dalším záměrem tohoto roku je sběr a šíření příkladů dobré praxe z oblasti technik a nástrojů public relations, které využívají české knihovny k budování a udržování vztahů s veřejností.

Naším spřízněným projektem je Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz.
Informace o plnění dalších priorit Koncepce naleznete na webu Ústřední knihovnické rady ČR.

Členové Priority 19

Zpravodaj
Ústřední knihovnické rady
Garant Národní knihovnyPracovní skupina
RNDr. Tomáš ŘehákPhDr. Vít RichterMgr. Lenka Hanzlíková
(Městská knihovna v Praze)
odpovědná vedoucí projektu
PhDr. Hanuš HemolaVeronika Hyblerová Trachtová
(Městská knihovna v Praze)
koordinátor projektu
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.Bc. Vladimíra Buchtová
(SVK v Hradci Králové)
Irena Maňáková
(Národní knihovna ČR)
Ing. Libuše Nivnická
Bc. Jana Kuncová
(Knihovna Jiřího Mahena v Brně)
Mgr. Martin Sekera
(Knihovna Národního muzea)
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.
PhDr. Eva Valdmanová
Bc. Vladimíra Procházková
(Národní lékařská knihovna)
Mgr. Eva Měřínská
(Městská knihovna Tábor)
Mgr. Marie Dočkalová
(Městská knihovna v Třebíči)
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
(Ústav bohemistiky a knihovnictví,
Slezská univerzita v Opavě)
PhDr. Veronika Kašpárková
(Moravská zemská knihovna)
Mgr. Daniel Bechný
(Studijní a vědecká knihovna
plzeňského kraje)
Mgr. Andrea Peříková
(Knihovna města Ostravy)
Mgr. Pavlína Lonská
(Ústav informačních studií a knihovnictví
FF UK)

Chcete o Prioritě 19 vědět více? Prohlédněte si její prezentaci.