Potřebuji peníze na knihovnu, nové projekty a nápady

Podívejte se, kde a na co je možné získat dotace nebo napsat projekt

Existuje množství dotačních rámců určených přímo pro knihovny nebo takových, v nichž jsou knihovny oprávněnými žadateli.

Zkuste si něco vydělat vlastní činností knihovny

Z čeho je možné mít v knihovně vlastní příjem?

  • Komerční pronájmy
  • Kurzy, vzdělávání
  • Kulturní akce
  • Příjmy z reklamy
  • Kavárna
  • Prodej propagačních předmětů

Nejdřív si však přečtěte zřizovací listinu…

To, zda může mít vaše knihovna vedlejší financování, záleží na vaší zřizovací listině, ve které jsou popsány limity financování – například, že knihovna musí finance, které obdržela jinou cestou, odevzdat zřizovateli.

Každá knihovna může mít jinou zřizovací listinu a jiná omezení, ale některé knihovny nemusí mít omezení žádná.

Pokud by to vzhledem ke zřizovací listině byl problém, může vedle knihovny například vzniknout neziskovka/nadace („Klub přátel knihovny“), která si vezme fundraisingové aktivity pod sebe a bude různé potřebné výdaje pro komunitní projekty knihovny platit.

Někdy se knihovny také obávají, že o to, co by si vydělali vlastní cestou, by byl snížen rozpočet knihovny v následujícím roce.

Nejdůležitější je v tomto případě mít korektní vztah se zřizovatelem, pravidelně s ním komunikovat, vysvětlit mu, že knihovna nemá dostatek finančních prostředků na nové aktivity a komunitní projekty, a domluvit se na podmínkách, za kterých si knihovna tyto prostředky může opatřit sama (za současného zachování rozpočtu ze strany obce).  

V argumentaci se můžete opřít o novou Koncepci rozvoje knihoven.

Na stránce Tři pilíře koncepce naleznete zkrácenou a plnou verzi a příklady naplňování koncepce v konkrétních knihovnách.

Než půjdete na jednání se zřizovatelem, mohlo by se vám hodit trochu se na něj připravit.

Příkladem vlastní podnikatelské činnosti knihovny je například benefiční e-shop Knihovny v Poličce Věci z Poličky.

Získejte zdroje komunitně

Stejně jako u předchozího bodu platí, že záleží na vaší zřizovací listině a vztahu se zřizovatelem.

Jak na crowdfunding v knihovnách

Některé projekty knihoven mohou využít pro získání zdrojů samotnou komunitu.

Tento způsob je využíván knihovnami především v zahraničí. V USA dokonce funguje projekt www.fundlibraries.org, který dává knihovnám možnost financovat projekty přímo svými komunitami.

V Česku je pro komunitní financování možné využít crowdfundingových serverů jako je například

Zobrazit celý nástroj

Najděte si sponzora či požádejte o dar

Váš projekt či aktivity může například podpořit místní podnikatel nebo firma. Pro tyto soukromé subjekty to může znamenat možnost zviditelnění, budování dobrého jména ve vaší lokalitě či případné daňové úlevy.

Inspiraci, co a jak můžete partnerům nabízet, najdete například na stránce knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Zvažte založení sociálního podniku

Je to jeden z možných způsobů financování společensky prospěšných aktivit, ale není to jenom tak.

S kým se můžete poradit?

Kontaktujte metodické oddělení

V případě malé neprofesionální knihovny doporučujeme tímto krokem začít. Najděte si svoje metodické oddělení a ptejte se, jaké máte možnosti podpory.

Chybí vám/nám tu něco? (Určitě!)