Rubriky
Aktuálně Mediálka

Rozumět si navzájem –⁠ nová grantová výzva pro knihovny

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu pro veřejné knihovny: NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH. Finanční prostředky lze použít na pořádání aktivit pro veřejnost v oblasti neformálního vzdělávání (včetně mediálního vzdělávání), posilování soudržnosti místních komunit a zmírňování sociálního napětí, s důrazem na zapojování příchozích z Ukrajiny. Uzávěrka příjmu žádostí je 31. října 2022. Finanční podpora knihoven je určena zejména […]

Rubriky
Aktuálně Blog

Podejte si grant na mediální vzdělávání

Nadace OSF vyhlásila grantovou výzvu pro knihovny na pořádání aktivit pro veřejnost v oblasti mediálního vzdělávání. Čas pro podání žádostí je do konce září. Veřejné knihovny se jako místo vzdělávání a setkávání komunit mají od příštího roku více zaměřit na mediální gramotnost. K tomu může zejména menším knihovnám pomoct grant Nadace OSF, který je součástí […]