Rubriky
Mediálka

Wikipedie pomůže knihovnám s mediální gramotností – nový portál je tu i pro vás

Na konferenci Knihovny současnosti 2022 popsal Pavel Bednařík, hlavní lektor Wikimedia ČR, role a možnosti využití Wikipedie v mediálním vzdělávání. Představil také výsledek spolupráce napříč organizacemi a knihovnami – nový portál Mediální gramotnost. Mediální vzdělávání bylo jedním z nosných témat konference Knihovny současnosti 2022, kde mu byl zasvěcen celý přednáškový blok s titulem Mediální vzdělávání v knihovnách není bílý nosorožec. […]

Rubriky
Mediálka

Inspirujte se na Festivalu mediálního vzdělávání

Festival mediálního vzdělávání je skvělou příležitostí k setkání významných hráčů na poli mediálního vzdělávání v Česku, na prvním ročníků nechybí ani aktivní knihovny! Festival je určen všem, kteří se mediálnímu vzdělávání věnují, či v budoucnu věnovat chtějí. Festival bude probíhat od 16. do 18. srpna 2022 v Praze na Gymnáziu na Zatlance. Účast je zdarma a […]

Rubriky
Aktuálně Mediálka

Udržitelnost a mediální gramotnost jako společná témata knihoven

Udržitelnost je od loňského roku komunikačním tématem českého knihovnictví. V letošním roce se k němu přidává mediální gramotnost. Koncept společných komunikačních témat vznikl proto, aby se české knihovny – které sice tvoří nejhustší síť, ale přesto stojí každá sama za sebe – mohly podle svých možností prezentovat jednotně. Hledání společných témat ukládá pracovní skupině Priorita […]

Rubriky
Mediálka

Ocenění pro inspirativní knihovny

Bibliotheca inspirans je nové ocenění, které si klade za cíl podpořit a zviditelnit knihovny, jež přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe v oblasti mediálního vzdělávání. Vyhlašuje ho Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou. Nominovat knihovny, které se věnují mediálnímu vzdělávání, je možné do 20. dubna 2022. První ročník udělí ocenění ve dvou kategoriích, a to […]

Rubriky
Aktuálně

Seznamte se s cíli udržitelného rozvoje zábavně

Společné komunikační téma českých knihoven, kterým je udržitelnost, pokračuje druhým rokem. Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Informačním centrem OSN připravila web 17cilu.cz, který chce přístupnou formou seznamovat se 17 cíli udržitelného rozvoje, na kterých se shodly na summitu OSN 25. září 2015 v New Yorku všechny zúčastněné státy světa. Na webu lze najít vedle […]