Rubriky
Aktuálně Blog

Co nám přinesla Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020?

Vláda nedávno schválila dokument, který shrnuje výsledky a přínos Koncepce rozvoje knihoven, jehož účinnost skončila v prosinci loňského roku. Kompletní znění Závěrečné zprávy o plnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 je ke stažení z webu IPK. Text dopodrobna rozebírá cíle, které minulá Koncepce stanovovala, popisuje, jakým způsobem knihovny přistupovaly k jejich řešení a naplňování a […]

Rubriky
Aktuálně Blog PR a komunikace

Rok 2021 je v českých knihovnách ve znamení udržitelnosti

Rok 2021 je v českém knihovnictví věnován udržitelnosti, resp. Cílům udržitelného rozvoje. Jako hlavní komunikační téma roku bylo zvoleno Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Smyslem následujícího příspěvku je vysvětlit, proč bychom se v knihovnách měli specificky věnovat právě udržitelnému rozvoji. Jedním ze základních úkolů knihoven je poskytování informací, a protože každé odpovědné rozhodování vyžaduje […]

Rubriky
Aktuálně

Do práce, domů a… do knihovny. Sborník zadarmo popisuje proměnu knihoven.

Knihovna v nizozemském Utrechtu vydala na konci ledna sborník textů z celého světa o měnící se roli knihoven ve společnosti. Ten je nyní dostupný zdarma online, ale lze si objednat i jeho tištěnou variantu. Když v prosinci 2020 odcházel do důchodu Ton van Vlimmeren, ředitel veřejné knihovny v Utrechtu, chtěli kolegové při této příležitosti uspořádat knihovnickou konferenci […]

Rubriky
Aktuálně

Koncepce 2020 je u konce. Knihovnictví posunula blíže do budoucnosti

Polovina srpna 2020 znamenala schválení nové Koncepce rozvoje knihoven pro léta 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030. Strategický dokument vláda odsouhlasila, o budoucnost českého knihovnictví je tak postaráno. A nastává čas ohlédnout se za předchozí Koncepcí, která platila mezi roky 2017 a 2020. Co přinesla? Materiál schválený v listopadu 2016 se zaměřil na […]

Rubriky
Aktuálně

Nová Koncepce rozvoje knihoven staví na třech pilířích

Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030 v pondělí 17. 8. 2020 prošla vládou a byla schválena. Jedná se o zásadní dokument českého (moravského i slezského) knihovnictví.  Po formální stránce však musí splňovat náležitosti, které ovšem nejsou příjemným čtenářským zážitkem a nejednoho knihovníka mohou vyděsit. Díky projektu financovanému Ministerstvem kultury […]