Rubriky
Mediálka

Wikipedie pomůže knihovnám s mediální gramotností – nový portál je tu i pro vás

Na konferenci Knihovny současnosti 2022 popsal Pavel Bednařík, hlavní lektor Wikimedia ČR, role a možnosti využití Wikipedie v mediálním vzdělávání. Představil také výsledek spolupráce napříč organizacemi a knihovnami – nový portál Mediální gramotnost. Mediální vzdělávání bylo jedním z nosných témat konference Knihovny současnosti 2022, kde mu byl zasvěcen celý přednáškový blok s titulem Mediální vzdělávání v knihovnách není bílý nosorožec. […]

Rubriky
Aktuálně Mediálka

Rozumět si navzájem –⁠ nová grantová výzva pro knihovny

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu pro veřejné knihovny: NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH. Finanční prostředky lze použít na pořádání aktivit pro veřejnost v oblasti neformálního vzdělávání (včetně mediálního vzdělávání), posilování soudržnosti místních komunit a zmírňování sociálního napětí, s důrazem na zapojování příchozích z Ukrajiny. Uzávěrka příjmu žádostí je 31. října 2022. Finanční podpora knihoven je určena zejména […]

Rubriky
Mediálka

Ocenění pro inspirativní knihovny

Bibliotheca inspirans je nové ocenění, které si klade za cíl podpořit a zviditelnit knihovny, jež přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe v oblasti mediálního vzdělávání. Vyhlašuje ho Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou. Nominovat knihovny, které se věnují mediálnímu vzdělávání, je možné do 20. dubna 2022. První ročník udělí ocenění ve dvou kategoriích, a to […]