Přístup k informacím

Knihovny.czBěžný uživatel musí mít možnost využít veškerý informační potenciál, kterým knihovny disponují. Prostřednictvím jednotného rozhraní systému knihoven by měl získat požadovanou informaci či dokument v tradiční tištěné nebo digitální formě kdykoliv a odkudkoliv. S tím je spojena nutnost zajistit systém podpory nákupu tištěných i elektronických informačních zdrojů. Zvláštní pozornost je nutné věnovat informačním potřebám institucí z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, aby měly k dispozici nejnovější vědecké informace.

Pomocí služeb knihoven poskytovat komukoliv a kdykoliv aktuální a kvalitní tradiční i elektronické informační zdroje pro potřeby vzdělávání, osobního rozvoje, volného času či výzkumu.

Přístupu ke zdrojům a službám knihoven se v Koncepci rozvoje knihoven věnují priority č. 68.

​Mezi řešené projekty patří připravovaný Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz.