Rovný přístup ke službám

Handicap friendly logoKnihovny a jejich služby by měly být přístupné každému, bez ohledu na zdravotní stav, věk či sociální a ekonomické postavení, a to díky bezbariérovému přístupu do budov, informačním systémům pro zdravotně handicapované osoby a systému slev v případě placených služeb. Knihovny garantují rovný přístup k informacím na internetu tím, že nabízejí bezplatný přístup k síti internet a podporují počítačovou a informační gramotnost návštěvníků nabídkou asistenční služby při jeho využití.

Celkově je nutné rozvíjet regionální funkce knihoven (tedy odbornou metodickou pomoc menším knihovnám) a jejich spolupráci, aby se úroveň nabízených služeb nelišila podle velikosti obce a lokality, v níž knihovna působí.

Zabezpečit všem zájemcům v kterékoliv z téměř 6 000 knihoven standardizovanou úroveň služeb a informačních zdrojů a zároveň poskytovat přístup k internetu.

Rovnému přístupu ke službám knihoven se v Koncepci rozvoje knihoven věnují priority č. 1315.

Mezi řešené projekty patří standard Handicap Friendly.

Příklady dobré praxe knihoven v této oblasti představují např. Knihovna Jiřího Mahena v Brně nebo Krajská knihovna Karlovy Vary.