Rubriky
Aktuálně

Trvale udržitelný rozvoj v knihovnách? To chceme!

Cíle udržitelného rozvoje neboli zkráceně SDG (Sustainable Development Goals) jsou hlavním programem OSN od roku 2015 do roku 2030. Cíle trvale udržitelného rozvoje se mají promítat do každodenního života a přípravy různých státních politik napříč celým světem. Dohromady 17 cílů zahrnuje jak boj s chudobou, tak adaptaci na změnu klimatu, ochranu zdraví, zajištění kvalitního vzdělání a rovných podmínek pro všechny i energetickou politiku využívající více obnovitelných zdrojů nebo udržitelný život ve městech, ve kterých žije stále větší podíl obyvatel naší planety. Mezi cíle patří i zdravé nastavení mezinárodních vztahů založených na partnerské spolupráci a mírovém soužití, které není pro mnohé oblasti světa něčím samozřejmým.

Měnící se prostředí a podmínky k životu jsou výzvou, která stojí před každým z nás. Naše každodenní volby týkající se spotřeby, ohleduplnosti k prostředí i respekt k dalším lidem jsou tím, co ovlivňuje, jak bude náš život vypadat za 20 let a jak budou žít další generace. A to zvláště s ohledem na to, že některé změny prostředí způsobené člověkem jsou nevratné, respektive vratné v řádu desetitisíců let.

A leží zde velký úkol i pro knihovny. Jednak v informování občanů o cílech udržitelného rozvoje, o aktivitách, které k jejich naplnění přispívají, o důsledcích lidské činnosti pro planetu, kterou v současnosti využíváme v takové míře, jako bychom měli druhou v záloze. Knihovna bude často i jedním z míst setkání komunit na téma udržitelného rozvoje. Samozřejmě, k některým tématům máme v České republice blíže, a některá známe jen zprostředkovaně nebo pro většinu z nás nejsou palčivá. Nicméně lhostejnost nás před důsledky neochrání. Pokud bychom se zaměřili jen na některé cíle a ignorovali část z nich, pak díky globálnímu propojení procesů jsme stejně ohroženi změnami, které jsou velmi těžko předvídatelné. Neposlední role knihoven – jako instituce – je i v tom, sloužit jako příklad dobré praxe. Ne nutně v podobě zcela nové strategie, ale alespoň v realizaci malých postupných změn, které z knihovny udělají instituci ohleduplnější k životnímu prostředí nebo umožňující skutečně rovný přístup do knihovny pro všechny.

Chcete vědět o SDG více? Podívejte se třeba na rozvojovou strategii České republiky do roku 2030 na www.cesko2030.cz.  Nebo na web Asociace společenské odpovědnosti www.globalnicile.cz, kde najdete detailní popis jednotlivých cílů i příklady projektů, které zlepšují svět  nebo krátké video shrnující o co SDG. A nebo na tříminutové video shrnující obsah 17 cílů udržitelného rozvoje .