Rubriky
Aktuálně Mediálka

Udržitelnost a mediální gramotnost jako společná témata knihoven

Udržitelnost je od loňského roku komunikačním tématem českého knihovnictví. V letošním roce se k němu přidává mediální gramotnost. Koncept společných komunikačních témat vznikl proto, aby se české knihovny – které sice tvoří nejhustší síť, ale přesto stojí každá sama za sebe – mohly podle svých možností prezentovat jednotně. Hledání společných témat ukládá pracovní skupině Priorita 6 i nová Koncepce rozvoje knihoven.

Priorita 6 je pracovní skupina, která vznikla v souvislosti s plněním Koncepce rozvoje knihoven. Zřizuje ji Ústřední knihovnická rada (ÚKR), garantem je ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, členkami a členy jsou lidé z různých knihoven napříč Českou republikou, a to především ti, kteří se věnují komunikaci a PR.

Pracovní skupina Priorita 6 volí společná komunikační témata knihoven tak, aby rezonovala jak politicky, tak společensky. Poté je schvaluje ÚKR a další profesní spolky a organizace. Původně byla zamýšlena jako roční, nyní jsou dvouletá. Priorita 6 k této změně přistoupila proto, aby první rok mohl být věnován vzdělávání knihovníků a interním debatám, jak téma uchopit. Druhý rok je potom realizační, kdy se téma objevuje v činnosti i komunikaci knihoven.

2021 + 2022: Udržitelnost v knihovnách

Aktuálním tématem je udržitelnost, šířeji cíle udržitelného rozvoje. V roce 2021 proběhlo mnoho vzdělávacích aktivit, vyšlo mnoho článků, většina obsahu je stále dostupná na stránce udrzitelna.knihovna.cz, záznamy z webinářů pak najdete na YouTube kanálu Sdružení knihoven.

Téma je pro knihovny připraveno obrazově i metodicky. Materiály jsou volně dostupné v článku Udržitelnost v knihovnách – přidejte se!

Připravena je také aktivita 17cilu.cz, kterou je možné využít při aktivitách s tématem udržitelnosti a nabídnout ji čtenářům. Web nabízí možnost hravou formou přiblížit obsah všech 17 cílů udržitelného rozvoje.

Partnerem tématu je Informační centrum OSN.

2022 + 2023/2024: Rozumíme médiím

Tématem na další období byla zvolena mediální gramotnost a právě probíhá příprava materiálů, hledají se inspirační zdroje a sbírají příklady dobré praxe, aby to bylo knihovnám dostupné k využití a sdílení.

Stejně jako udržitelnost je mediální gramotnost téma, o kterém nikdo nepochybuje, že knihovnám patří, a zároveň je možné ho uchopit mnoha různými způsoby. Proto Priorita 6 doporučila, aby se téma rozšířilo i na rok 2024.

Partnerem tématu je Nadace OSF, která realizuje vzdělávací cyklus pro knihovníky, a ve spolupráci s časopisem Čtenář vychází cyklus článků, které jsou volně přístupné:

Co je v plánu dál?

Nevynechejte účast na Konferenci knihovny současnosti, kde vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti bude věnován celý jeden středeční blok.

Pohlídejte si termíny nové výzvy vzdělávacího cyklu Nadace OSF, který bude vypsaný na podzim.

Inspirační web Co dokáže knihovna má nově tag mediální gramotnost pro filtrování příkladů už probíhajících aktivit v knihovnách.

Přijďte s námi téma probrat na online mediální piknik, který plánujeme uskutečnit v pátek 14. 10. 2022 od 9.00 hodin.

 

Lenka Hanzlíková