Rubriky
Aktuálně

Zajímavá publikace: Kompendium knihovnictví

Na konci roku 2023 vydala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 2. díl publikace Kompendium knihovnictví (první díl Kompendia knihovnictví vyšel v roce 2022). Monografie je rozdělena do několika částí a stojí za ní skupina odborníků z oboru knihovnictví. Kompendium knihovnictví 1 obsahuje části: Propedeutika knihovníctva (Dušan Katuščák), K teoretickým a praktickým problémům informační vědy (Marek Timko), Selekční jazyky a klasifikace využitelné v rešeršních procesech – příklad MeSH (Lucie Valjentová, Richard Papík) a Management knihoven (Libuše Foberová). Kompendium knihovnictví 2 po předmluvě od Jaromíra Kubíčka a Dušana Katuščáka obsahuje texty k následujícím tématům: Knižní kultura – koncept a jeho zavádění (Grzegorz Nieć), Vědecké informace a vědecká komunikace (Pavol Rankov), Metadáta (Dušan Katuščák), Architektura knihoven v praxi (Lenka Dostálová , Libuše Foberová), Preventivní péče o knihovní fondy (Petra Vávrová), GDPR v knihovnách (Zuzana Šidlichovská) a Učící knihovník v knihovně pro děti a mládež (Pavlína Lišovská). 

Pokud vás zaujala některá ze zmíněných tematických částí nebo publikace jako taková, bude vás zajímat, že je volně dostupná ke stažení ve formátu PDF v katalogu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. A jelikož se jedná o užitečnou publikaci pro knihovníky nebo studenty knihovnictví, zařadili jsme odkaz na ni i mezi nástroje na tomto webu.