Rubriky
PR a komunikace

Zlatý Ámos je z Tábora. Knihovna si to nenechala ujít

Pro knihovny je letošní rok zastřešen mottem Knihovny jako místa vzdělávání, a proto knihovny  navázaly spolupráci s anketou Zlatý Ámos. Plánem bylo připravit pro úspěšné účastníky regionálních kol a jejich třídy speciální program v knihovnách a také společně s  jednotlivými Ámósi  prohloubit spolupráci škol a knihoven. Přinášíme vám inspiraci z táborské knihovny, která s vítězem celé soutěže, Tomášem Míkou z táborského gymnázia, připravila rozhovor a snad se i přes různá protiepidemická opatření podaří brzy realizovat i další plány.

Na konci března jsme se dozvěděli, že cenu Zlatý Ámos získal Táborák Tomáš Míka, učitel češtiny a základů společenských věd na blízkém gymnáziu.

Kvůli situaci s koronavirem jsme se s ním nemohli osobně setkat, poblahopřát mu, ani ho a jeho studenty pozvat na nějaký program do knihovny. Proto jsme se rozhodli, že s ním sepíšeme rozhovor po telefonu a k propagaci využijeme sociální sítě. Zjistili jsme totiž, že ač je na internetu řádka rozhovorů s Tomášem, jsou všechny téměř stejné a pouze informují o tom, kdo pro letošek cenu získal.

Do karet nám hrálo, že Tomáš Míka je nejen učitel, ale duší také básník. Pod pseudonymem Mořic Klein vydal zatím tři knihy a další dvě má nyní připravené k vydání. Takže společná řeč se točila nejen okolo učitelství, ale také literatury. Abychom také podpořili iniciativu #kupknihu, vložili jsme do rozhovoru odkazy na e-shop s Mořicovými texty.

Tomáš Míka se během rozhovoru také zmínil, že ho zajímají e-knihy. To nás inspirovalo k tomu, že jsme nejen jemu osobně, ale všem ředitelům táborských škol a spolupracujícím učitelům rozeslali nabídku e-čtení – odkaz na náš táborský knihovní katalog, ale také na e-knihy od MKP a na portál zpřístupňující obsah nejen pro studenty protiviru.knihovny.cz.

Do budoucna bychom Tomáše Míku ještě rádi pozvali do knihovny, zatím nás napadá uspořádat mu autorské čtení, jakmile mu vyjde nová kniha. Rádi bychom ale nabídli program i jeho studentům (např. exkurze), pokud to bude realizovatelné, protože jde o maturanty, kteří v září pravděpodobně nastoupí na VŠ.

Celý rozhovor s Tomášem Míkou o učení i literatuře najdete na webu táborské knihovny.

Autor textu: Kateřina Šímová, Městská knihovna Tábor