Zhodnocení projektu Quo vadis, knihovno?

Quo vadis, knihovno? byl jednoletý projekt pracovní skupiny Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. Jeho cílem byla zejména komunikace a propagace celé Koncepce, přičemž tento záměr logicky zapadal do původního zaměření Priority 19, kterým je podpora marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Projekt byl podpořen grantem Knihovna 21. století. Žádost o grant byla podána Městskou knihovnou v Praze, která je za plnění Priority 19 zodpovědná z pověření Ústřední knihovnické rady a jejího zpravodaje RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze.

Úvodní slide prezentace Quo vadis, knihovno?

Hlavními cíli projektu bylo vytvořit novou čitelnější verzi Koncepce, podpořit ji vznikem informačního letáku a videospotu, a zejména zrealizovat nejdůležitější stanovený úkol – zorganizovat sérii vzdělávacích přednášek a workshopů, které se uskuteční ve všech krajských knihovnách v České republice.

Titulní list brožury Trendy českého knihovnictví

Informační brožura Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout existuje také v tištěné podobě, stejně tak leták Otevíráme novou kapitolu knihovnictví. Videospot můžete zhlédnout na YouTube. Zhodnotit roadshow přednášek nám pomohlo 294 kolegů z celkem 657 účastníků roadshow. A jaké jsou výsledky?

Více informací naleznete v podrobném zhodnocení projektu Quo vadis, knihovno? za rok 2013.