Uživatelské scénáře pro Centrální portál českých knihoven

Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz je projekt, na kterém se podílí více než patnáct knihoven z celé republiky, pět pracovních skupin a také Priorita 19. Pro řešení projektu je velmi důležité porozumět potřebám koncových uživatelů (vytipovali jsme čtenáře beletrie, studenty a vědce) a znát jejich uživatelské scénáře při práci s Centrálním portálem českých knihoven.

Metodika projektu vychází ze známých principů Human Centered Design (HCD) – ověřené metodiky k objevení produktů a služeb atraktivních pro uživatele.

Tyto scénáře, které mapují zejména zkušenosti uživatelů s vyhledáváním v prototypovém katalogu, byly vytvořeny na základě empatických rozhovorů a testování zmíněných prototypů s celkem třiadvaceti respondenty. Scénáře mohou být inspirací pro další knihovny, proto je můžete použít jako podklad pro svoji práci, citovat je či sdílet dál, neboť podléhají licenci Creative Commons.

Uživatelské scénáře vznikly v rámci projektu Ideový návrh statické informační části Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou Městské knihovny v Praze.