Série kulatých stolů o budoucnosti knihoven – Knihovna věc veřejná

Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva.

Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitální světě. Informační technologie představují pro knihovny nové výzvy v oblasti přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Knihovny usilují o to být nadále volně dostupným, důvěryhodným zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci.

Na čtrnácti kulatých stolech se v krajích setkají zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky budou hledat účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven, na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí.

Kulaté stoly organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst na obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR.

Přehled kulatých stolů v krajích

DUBEN

 1.  4.  2018 Moravskoslezský kraj, Ostrava, Krajský úřad MSK, zasedací sál krajského zastupitelstva

KVĚTEN

3. 5. 2018 Liberecký kraj, Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci

 1. 5. 2018 Olomoucký kraj, Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje
 1. 5. 2018 Plzeňský kraj, Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
 1. 5. 2018 Kraj Vysočina, Jihlava, Horácké divadlo

ČERVEN

6. 6. 2018 Praha, Praha, Městská knihovna v Praze

 1. 6. 2018 Jihomoravský kraj, Brno, BVV, Pavilon Morava
 1. 6.2018 Královehradecký kraj, Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 1. 6. 2018 Zlínský kraj, Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
 1. 6. 2018 Pardubický kraj, Pardubice, Krajská knihovna v Pardubicích
 1. 6. 2018 Ústecký kraj,Ústí nad Labem, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

ZÁŘÍ

 1. 9. 2018 Karlovarský kraj,Karlovy Vary, Krajská knihovna Karlovy Vary
 1. 9. 2018 Jihočeský kraj, České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

ŘÍJEN

 1. 10. 2018 Středočeský kraj, Kladno, Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Tisková zpráva ke stažení.