Rubriky
Aktuálně

Knihovny jako kreativní centra – best practices z Austrálie

Zdroj: The Impact of Libraries as Creative Space (2017)

V australském státu Queensland od roku 2013 běží projekt Knihovny jako kreativní prostor a vyhodnocení tohoto projektu si pro inspiraci můžete nyní přečíst ve zprávě o projektu Libraries as Creative Spaces. 

Zpráva vyhodnocuje, jaký vliv má podpora knihoven jako kreativních center, přičemž rozvoj knihoven v této oblasti podpořily i granty v rámci realizace vize queenslandských knihoven do roku 2017. Poskytuje nám tak pohled na metodologii vyhodnocení: zda a jaký dopad má vznik kreativních center na místní komunitu, v čem jsou přínosné a také, v jakých dalších oblastech mohou knihovny podporovat kreativní aktivity. Kromě toho získáte přehled o konkrétních aktivitách, které knihovny v Queenslandu realizují. A uklidňující poselství zprávy je, že podpora kreativity nutně neznamená bohaté technologické vybavení (i když jej samozřejmě nevylučuje). 

Pro evaluaci knihoven autoři vytvořili hodnotící rámec sestávající z 8 kritérií:

Zdroj: The Impact of Libraries as Creative Space (2017)
  1. zpřístupňování zdrojů (poskytování pomoci a přístupu k informacím i materiálům jako jsou řemeslné potřeby ale i digitální média)
  2. budování ideí (vystavovat veřejnost působení nových idejí a povzbuzování zvídavosti a  experimentů
  3. občanská angažovanost(zapojování veřejnosti do demokracie a občanských aktivit a spolupráce s dalšími veřejnými i soukromými institucemi)
  4. rozvoj komunity (poskytování prostoru pro rozvoj komunity a podpora rozmanitosti, rovnosti a sociálního kapitálu)
  5. kulturní participace (podpora kultury prostřednictvím organizování formálních i neformálních akcí)
  6. zdraví a zdraví životní styl (nabídka aktivit podporující fyzické i duševní zdraví)
  7. získávání znalostí (umožnit následné vzdělávání i neformální vzdělávání)
  8. ekonomická produktivita (umožnit přístup k mentorování a networkingu v oblasti podnikání a zaměstnání a získávání příjmů z kreativních aktivit).

Tento rámec lze použít jak pro hodnocení konkrétní aktivity v knihovně (např. zpřístupnění 3D tiskárny), tak pro hodnocení přínosu pro konkrétního jednotlivého uživatele. 

Podpora kreativního prostoru v knihovnách tak může sahat od nabídky 3D tiskárny, otevření počítačové učebny pro ad hoc kurz programování, PC kurzy pro seniory, kurz zpívání s batolaty včelaření nebo psání příběhů pro školáky až po výměnu rostlinných semínek a výstavu lokálních umělců. Pro inspiraci můžeme na aktivity již realizované nebo plánované v knihovně nahlížet perspektivou hodnotících kritérií a položit si otázku, zda a jak může tato aktivita nebo jiná podporovat jedno z hodnocených kritérií například zdraví a zdravý životní styl? A pokud ne, lze toho nějak dosáhnout nebo nabídnout další aktivitu, která tyto oblasti podpoří? Jak ukazuje i queenslandská zpráva, v některých oblastech jsou knihovny tradičně silné (rozvoj komunity, získávání znalostí, kultura) a jiné jsou zatím jen okrajové (ekonomická produktivita, občanská aktivita).  

Celou zprávu si můžete přečíst či stáhnout jako pdf zde: http://plconnect.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/339717/SLQ-Creative-Spaces-Low-Res.pdf Součástí zprávy jsou i přílohy s návodem, jak hodnocení aktivit podle používaného rámce provádět.