Rubriky
Aktuálně

Výstupy z projektu „Poslání a role knihoven“

Během podzimu 2019 probíhala série workshopů s názvem „Poslání a role knihoven. Jejich aktivními účastníky byli „tahouni českého knihovnictví”, které předtím nominovali jejich kolegové z knihoven ve veřejné anketě. Do celého projektu se participativním způsobem zapojila více než stovka zaměstnanců knihoven ze všech krajů České republiky. Zapojeni byli zaměstnanci knihoven na různých pozicích, z knihoven různých typů a velikostí (od ředitelů velkých knihoven až po knihovníky ve službách v menších knihovnách).

Cílem workshopů bylo zmapovat prostředí českých knihoven proto, abychom následně mohli určit, kam by mělo české knihovnictví směřovat.  K tomu bylo využito metody tzv. Wardleyho map, která umožňuje dosáhnout celistvého náhledu na určitou problematiku a díky tomu získat možnost dělat lepší strategické tahy. Z diskusí nad mapami vyplynuly následující kroky, jež by v českých knihovnách bylo dobré uskutečnit.

Co potřebuje české knihovnictví

Poznatky jsme strukturovali do následujících 14 bodů, které shrnují možné strategické kroky, které mají potenciál posunout české knihovnictví.

 1. Potřebujeme se více zaměřit na oborové sdílení know-how a podpůrné procesy 
 2. Je třeba podpořit vznik jednotlivých koncepcí knihoven
 3. Knihovny by měly vytvářet příjemné a motivující prostředí pro práci
 4. V knihovnách by se měly vznikat nové pozice (jako např. fundraiser, dramaturg, networker, designer…)
 5. Potřebujeme poznávat naše stávající i budoucí uživatelé
 6. Je zapotřebí nadále podporovat komunitní zaměření knihoven
 7. Potřebujeme posílit marketing na státní i lokální úrovni
 8. Knihovník by měl být průvodce obsahem
 9. Měli bychom se více zaměřit na dopady naší činnosti, ne jen počty ve statistikách
 10. Je třeba podporovat síťování knihoven a jejich zaměstnanců
 11. Potřebujeme podporu vzdělávání v knihovnách i pro knihovny
 12. Je důležité zaměřovat se na nízkoprahovost knihoven
 13. Je nutné otevřít se změnám
 14. Neměli bychom zapomínat na knihy

Silné stránky knihoven

Během mapování jsme nacházeli silné stránky knihoven. Tyto silné stránky mohou být opěrným bodem pro další strategickou komunikaci a budování nového brandu. Zaznívalo především, že knihovny jsou skvělým prostorem pro setkávání, seberealizaci a kreativitu. Jejich výhoda spočívá především v inkluzivitě, neelitářství a přístupnosti, jelikož jsou dobře dostupné i pro obyčejné lidi v dané obci. Knihovníci jsou zároveň často přátelští lidé, připravení pomoci svým uživatelům. Nejsou to úředníci ani strážci ticha. Knihovna je místem, kde vznikají nové myšlenky, lidé se učí novým věcem a spolupracují. Knihovny slouží jako centrum soužití obce a zvyšují intelektuálnost jejích obyvatel. Pomáhají také zvyšovat emoční inteligenci a pocit vzájemnosti mezi lidmi. Nejde už tolik jen o knihy, ale o cíleně budovaný společenský prostor.

Výstupem ze všech workshopů je prezentace shrnující poznatky z jednotlivých workshopů.:

Můžete si také stáhnout a přečíst podrobnou závěrečnou zprávu: Poslani_role_zaverecna_zprava.pdf

Nebo si prohlédněte závěrečnou zprávu v ISSUU.

Nebo si můžete stáhnout a vytisknout plakát představující jednotlivé body (plakát ke stažení zde) :

Stáhněte si také příspěvky, které můžete snadno vložit na svůj Facebook:
(všechny obrázky najdete v této složce), nebo sdílejte příspěvek od SDRUK ČR:


 

Mapovacím workshopům předcházel kvalitativní výzkum formou sondážních rozhovorů s několika knihovníky, kteří zmiňovali jaké jsou podle nich hlavní funkce knihoven a čemu všemu může knihovna sloužit a pomáhat:

 

Poděkování:

Děkujeme i knihovnám, za poskytnutí prostoru: